DANH MỤC SẢN PHẨM
HỔ TRỢ KHÁCH HÀNG
- - - Phòng Kinh Doanh - - - 301 Vĩnh Viễn
- - 1900.966.939 - - Ext : 12 Mr.Tá
- - - Phòng Kinh Doanh - - - 301 Vĩnh Viễn
- - 1900966.939 - -Mr.Quang
- - - Phòng Kinh Doanh - - - 301 Vĩnh Viễn
1900.9669.39 - - - Mr.Nhựt
- - - Phòng Kinh doanh - - - Long Nhi Cần Thơ
07106.25.22.25
Phòng Bảo Hành
(08) 22.00.6666
Chuyên viên tư vấn cấu hình Đồ Họa - Work Station
Mr.Thành
Hỗ trợ kĩ thuật chung
- - 1900.966.939 - - Ext : 17
Giải quyết khiếu nại của khách hàng
CSKH@tandoanh.vn
THỐNG KÊ
    Visited: 67377715
    Online: 3
Bảng báo giá

Sản phẩm Máy Bộ Tân Doanh

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Intel Compute Stick 32GB Windows 8.1 Bing - Ultra-Slim Computer
3.999.996,00 12 Tháng Có hàng sẵn
2 Tân Doanh Design & Gaming Xeon 1231V3
13.989.998,00 24-36 Tháng Có hàng sẵn
3 Tân Doanh Higamer A6
5.809.980,00 Có hàng sẵn
4 Tân Doanh Higamer A8
6.959.986,00 Có hàng sẵn
5 Tân Doanh Higamer V
8.999.980,00 24-36 Tháng Có hàng sẵn

Sản phẩm Thiết bị phòng Net - Game

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Bộ phím nguồn + USB Aone
110.000,00 01 tháng . Có hàng sẵn .
2 Infinity G32 Black - gaming Chair
939.994,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
3 Infinity G32 Green/Black - Gaming Chair
939.994,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
4 Infinity G32 Red/Black - gaming Chair
939.994,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
5 Infinity G50 Black - gaming/Office Chair
889.988,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
6 Infinity G50 Green/Black - gaming/Office Chair
889.988,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
7 Infinity G50 Red/Black - gaming/Office Chair
889.988,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
8 VIP Gamer Green- Gaming Chair
849.992,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
9 VIP Gamer Red- Gaming Chair
849.992,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
10 VIP Gamer Yellow - Gaming Chair
849.992,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
11 VIP Pro Gamer - Gaming Chair
1.399.992,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
12 VIP Pro Gamer X - Gaming Chair
2.200.000,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
13 VIP Racing Green - Gaming Chair
1.899.986,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
14 VIP Racing Red - Gaming Chair
1.899.986,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
15 VIP Sport - Gaming Chair
2.249.984,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
16 VIP Sport X - Gaming Chair
2.899.996,00 12 Tháng Có hàng sẵn .

Sản phẩm Ghế chơi game cao cấp

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 AK Racing K702D Black/Blue - 4D Armrest Gaming Chair
5.099.996,00
2 AK Racing K702D Black/Green - 4D Armrest Gaming Chair
5.099.996,00 24 tháng Có hàng sẵn
3 AK Racing K702D Black/Orange - 4D Armrest Gaming Chair
5.099.996,00 24 tháng Có hàng sẵn
4 AK Racing K702D Black/Red - 4D Armrest Gaming Chair
5.099.996,00 24 tháng Có hàng sẵn
5 AK Racing K702D Black/White - 4D Armrest Gaming Chair
5.099.996,00 24 tháng Có hàng sẵn
6 AK Racing K702D Black/Yellow - 4D Armrest Gaming Chair
5.099.996,00 24 tháng Có hàng sẵn
7 AK Racing Art White/Black -XXL Kingsize Gaming Chair
7.989.982,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
8 AK Racing Art White/Pink -XXL Kingsize Gaming Chair
7.989.982,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
9 AK Racing Dignitas Black/White - Special Edition Gaming Chair
8.499.986,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
10 AK Racing Dignitas Black/Yellow - Special Edition Gaming Chair
8.499.986,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
11 AK Racing Infinity Black/Green -XXL Kingsize Gaming Chair
7.989.982,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
12 AK Racing Infinity Black/Orange -XXL Kingsize Gaming Chair
7.989.982,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
13 AK Racing Infinity Black/Red -XXL Kingsize Gaming Chair
7.989.982,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
14 AK Racing Infinity Black/White -XXL Kingsize Gaming Chair
7.989.982,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
15 AK Racing Infinity Black/Yellow -XXL Kingsize Gaming Chair
7.989.982,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
16 AK Racing K701A Black - 4D Armrest Gaming Chair
4.999.984,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
17 AK Racing K701A Black/Blue - 4D Armrest Gaming Chair
4.999.984,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
18 AK Racing K701A Black/Green - 4D Armrest Gaming Chair
4.999.984,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
19 AK Racing K701A Black/Red - 4D Armrest Gaming Chair
4.999.984,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
20 AK Racing K701A Black/Yellow - 4D Armrest Gaming Chair
4.999.984,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
21 AK Racing Octane+ Black/Green - Gaming Chair
6.989.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
22 AK Racing Octane+ Black/Orange - Gaming Chair
6.989.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
23 AK Racing Octane+ Black/Red - Gaming Chair
6.989.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
24 AK Racing Octane+ Black/White - Gaming Chair
6.989.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
25 AK Racing Octane+ Black/White - Gaming Chair
7.989.982,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
26 AK Racing Octane+ Black/Yellow - Gaming Chair
6.989.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
27 AK Racing Player+ Black/Green - Gaming Chair
6.989.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
28 AK Racing Player+ Black/Orange - Gaming Chair
6.989.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
29 AK Racing Player+ Black/Red - Gaming Chair
6.989.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
30 AK Racing Player+ Black/White - Gaming Chair
6.989.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
31 AK Racing Player+ Black/Yellow - Gaming Chair
6.989.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
32 AK Racing Premium+ Carbon Black - Kingsize Gaming Chair
8.499.986,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
33 AK Racing Premium+ Carbon Silver - Kingsize Gaming Chair
8.499.986,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
34 Cougar Armor Kingsize -5D Armrest Pro Gaming Chair
5.500.000,00 24 tháng . Có hàng sẵn .
35 DX Racer Drifting Blue DF51-NB
7.999.992,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
36 DX Racer Drifting White DF51-NW
7.999.992,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
37 DX Racer Formula Black FD01-N
4.659.996,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
38 DX Racer Formula Green FD11-NE
5.999.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
39 DX Racer Formula Purple FE08-NP
7.349.980,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
40 DX Racer Formula Red FD01-NR
4.659.996,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
41 DX Racer Formula Red FD99-NR
5.999.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
42 DX Racer Formula Red FE00-NR-ZERO
7.349.980,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
43 DX Racer Formula Red FE08-NE
7.999.992,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
44 DX Racer Iron IF166/NE
8.859.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
45 DX Racer King White KF06-NW
8.859.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
46 DX Racer King Yellow KF06-NY-ZERO
9.350.000,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
47 DX Racer Max MY07-N
8.859.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
48 DX Racer Racing Red RF0-NR
7.349.980,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
49 DX Racer Racing Yellow RF9-NY
7.999.992,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .

Sản phẩm SẢN PHẨM GIÁ SHOCK

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 AOC Professional U2868PQU 1ms - 10 Bit 4K LCD
9.799.988,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
2 Asrock Z97M Anniversary - Haswell LGA 1150
1.999.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
3 Asus HS 101 - Notebook Gaming In-ear Headset
159.984,00 06 Tháng Có hàng sẵn
4 Asus Xonar DSX - 7.1 Sound Card
779.988,00 24 Tháng Có hàng sẵn
5 Belkin NetCam Wi-Fi camera with night Vision
1.399.992,00 06 Tháng . Có hàng sẵn .
6 BioStar H81MHV3 - LGA 1150 Motherboard
779.988,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
7 FoxXray Glare Blue -3D Precision Gaming Headset
479.996,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
8 FoxXray Glare Red -3D Precision Gaming Headset
479.996,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
9 FoxXray Hurricane - Gaming Keyboard
194.986,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
10 FoxXray Storm Multi-Color Light -3D Ultimate Gaming Headset
599.999,40 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
11 Intopic 590 Blue-LED Red/Grey - Wireless Optical Mouse
129.998,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
12 Intopic KBD-USB-52 ( English Version )- Aluminium Keyboard
179.999,60 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
13 Kingmax 4GB ( 1x4GB ) bus 1333 ECC/Registered for Server
599.984,00 36 Tháng - 1 đổi 1 . Có hàng sẵn
14 Kingmax 4GB ( 1x4GB ) bus 1333 ECC/Registered for Server
399.999,60 12 Tháng - 1 đổi 1 . Có hàng sẵn
15 Kingmax 8GB ( 1x4GB ) bus 1600 ECC/Registered for Server
1.199.990,00 12 Tháng - 1 đổi 1 . Có hàng sẵn
16 Kingmax PD-07 16GB - USB Flash
119.988,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
17 Kingmax PD-07 8GB - USB Flash
69.999,60 12 tháng . Có hàng sẵn .
18 Lexar JumpDrive S50 8GB USB2.0
64.988,00 24 Tháng - 1 đổi 1 Có hàng sẵn
19 Sharkoon Flexi-Drive GO 8GB USB 3.0
79.992,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
20 Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 16GB - USB 3.0 Super Speed 190MB/s
189.992,00 12 tháng . Có hàng sẵn
21 Sharkoon GSone -Professional Gaming Stereo Headset
799.986,00 12 Tháng Có hàng sẵn
22 Sharkoon Tactix Gaming Keyboard
220.000,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
23 Sharkoon WPM 500W - 80 Plus Bronze - Single Rail - 140mm fan - Modular PSU
939.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
24 USB LAcie CooKey 8GB
149.996,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
25 Zalman Eclipse GM3 8200 Dpi - Avago 9800 Gaming Laser Mouse
550.000,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
26 Zalman GM1 - Avago 9500 Gaming Laser Mouse
499.994,00 12 Tháng . Có hàng sẵn

Sản phẩm Gaming Laptop

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Asus R.O.G G751JM-T7071D - Gaming Laptop
33.900.020,00 24 Tháng . Có hàng
2 Asus R.O.G GL552VW-CN058D Core i7 Skylake - Gaming Laptop
26.990.040,00 24 Tháng . Có hàng
3 Asus R.O.G GL552VW-DM070D Core i7 Skylake - Gaming Laptop
22.500.060,00 24 Tháng . Có hàng
4 Asus R.O.G Strix GL502VS-DB71 Core i7 Skylake GTX 1070- Gaming Laptop
48.000.040,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
5 MSI GE62 6QC APACHE (9S7-16J532-295) - Intel Core I7 6700HQ Skylake
28.499.900,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
6 MSI GP62 6QE Leopard Pro 9S7-16J522-296 - Intel Core I7 6700HQ Skylake - Gaming Laptop
22.500.060,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .

Sản phẩm Camera An ninh

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Camera eView H11A13 - 1.37MP AHD Camera
999.988,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
2 Belkin NetCam IP camera with night Vision
1.799.996,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
3 Camera eView BS704A10 4 Array - 1.0MP AHD Outdoor Camera
899.998,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
4 Camera eView BS704A10H 4 Array - 1.0MP AHD Outdoor Camera
999.988,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
5 Camera eView BS704A13 4 Array - 1.37MP AHD Outdoor Camera
1.299.980,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
6 Camera eView BS704A13L 4 Array - 1.3MP AHD Outdoor Camera
1.199.990,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
7 Camera eView EV-IRV3404A10 4 Array - 1.0MP AHD Camera
880.000,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
8 Camera eView EV-IRV3404A13 4 Array- 1.37MP AHD Camera
1.399.992,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
9 Camera eView EV-IRV3404A13L 4 Array- 1.3MP AHD Camera
1.199.990,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
10 Camera eView H11A10 - 1.0MP AHD Camera
599.984,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
11 Camera eView H11A10H - 1.0MP AHD Camera
679.998,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
12 Camera eView H11A10H 24 LED - 1.0MP AHD Camera
660.000,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
13 Camera eView H11A13L - 1.3MP AHD Camera
880.000,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
14 Camera eView H11A13L 24 LED - 1.3MP AHD Camera
849.992,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
15 Camera eView IRD2224A10 24 LED - 1.0MP AHD Camera
550.000,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
16 Camera eView IRD2224A13 - 1.37MP AHD Camera
990.000,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
17 Camera eView IRD2748A10 48 LED - 1.0MP AHD Camera
649.990,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
18 Camera eView IRD2748A10H 48 LED - 1.0MP AHD Camera
779.988,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
19 Camera eView IRD2748A13 48 LED - 1.37MP AHD Camera
1.100.000,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
20 Camera eView IRD2748A13L 48 LED - 1.3MP AHD Camera
949.999,60 24 Tháng . Có hàng sẵn .
21 Camera eView IRV3404A10 4 Array - 1.0MP AHD Camera
880.000,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
22 Camera eView NX624A10 24 LED- 1.0MP AHD Outdoor Camera
749.980,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
23 Camera eView NX624A10H 24 LED- 1.0MP AHD Outdoor Camera
849.992,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
24 Camera eView NX624A13 24 LED- 1.37MP AHD Outdoor Camera
1.199.990,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
25 Camera eView NX624A13L 24 LED- 1.3MP AHD Outdoor Camera
1.049.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
26 Camera eView SD5A13 Speedome 100m IR - 1.37MP AHD Outdoor Camera
11.499.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
27 Camera eView TS742A10 Zoom - 1.0MP AHD Outdoor Camera
1.549.988,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
28 Camera eView TS742A10H Zoom- 1.0MP AHD Outdoor Camera
1.650.000,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
29 Camera eView TS742A13 Zoom - 1.37MP AHD Outdoor Camera
2.049.999,60 24 Tháng . Có hàng sẵn .
30 Camera eView TS742A13L Zoom - 1.3MP AHD Outdoor Camera
1.849.980,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
31 Camera eView ZB906A10 6 Array - 1.0MP AHD Outdoor Camera
1.199.990,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
32 Camera eView ZB906A10H 6 Array - 1.0MP AHD Outdoor Camera
1.299.980,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
33 Camera eView ZB906A13 6 Array - 1.37MP AHD Outdoor Camera
1.650.000,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
34 Camera eView ZB906A13L 6 Array - 1.3MP AHD Outdoor Camera
1.499.999,60 24 Tháng . Có hàng sẵn .
35 Đầu ghi hình Eview AHD5104L - 4 kênh 720P
1.691.998,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
36 Đầu ghi hình Eview AHD5108L - 8 kênh 720P
2.184.996,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
37 Đầu ghi hình Eview AHD5116L - 16 kênh 720P
3.414.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
38 Đầu ghi hình Eview AHD5216L - 16 kênh 720P
3.960.000,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .

Sản phẩm Ghế AK Racing

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho

Sản phẩm Sim Số Đẹp

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 List sim số đẹp MobiPhone
2.199.978,00
2 List sim số đẹp Viettel
2.199.978,00
3 List sim số đẹp VinaPhone
2.199.978,00

Sản phẩm Điện thoại chính hãng

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Apple iPhone 6S Plus 64GB Rose Gold - FPT
20.999.990,00 12 Tháng Có hàng sẵn .

Sản phẩm Antec

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Antec BP300PS Pro IC
519.992,00 36 tháng sẵn hàng

Sản phẩm LapTop - NetBook & Phụ Kiện

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Asus Eee PC 1008P Karim Rashid Collection
4.241.997,98 12 Tháng Có hàng sẵn
2 Asus T101MT
4.499.990,00 12 Tháng Có Hàng Sẵn

Sản phẩm Thiết bị KTS

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Archos 5 Internet Tablet 160GB
2.200.000,00 01 Tháng Có Hàng Sẵn
2 Archos 5 Internet Tablet 32GB
1.899.986,00 01 Tháng Có Hàng Sẵn
3 Archos 7 Home Tablet 8GB
1.699.984,00 01 Tháng Có Hàng Sẵn
4 Microsoft Zune HD 32GB
3.799.994,00 03 Tháng Có hàng sẵn

Sản phẩm Phần Mềm

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Avira Antivirus Premium - 6 months .
29.999,20 Có hàng sẵn
2 Eset NOD32 AntiVirus - 6 months .
29.999,20 Có hàng sẵn
3 McAfee AntiVirus Plus - 1 year .
99.990,00 Có hàng sẵn
4 Microsoft Windows 8.1 - Full Version (32 & 64-bit)
2.699.994,00 Có hàng sẵn .

Sản phẩm Mainboard Server

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Asus SERVER Z9PA-D8 WS Dual Intel Socket 2011
0,00 36 Tháng
2 Intel DBS2600CW2R - Dual Xeon E5-2600V4 Server Board
11.000.000,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
3 Intel S1200BTSR uATX Server Motherboard LGA 1155 Intel C202
3.514.852,00 36 Tháng . Có hàng .
4 Intel S1200V3RPS uATX Server Motherboard LGA 1150
3.249.994,00 36 Tháng . Có hàng .
5 Supermicro X10DAi - LGA 2011 V3
12.199.990,00 12 Tháng Có hàng sẵn .

Sản phẩm MainBoard for Intel

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Asus H170 PRO GAMING - LGA 1151 Skylake
3.799.994,00 36 Tháng Có hàng sẵn
2 Asrock B150M Pro4 - Skylake LGA 1151
2.149.994,00 36 Tháng
3 Asrock B150M Pro4/D3 - Skylake LGA 1151
1.949.992,00 36 Tháng Hết hàng
4 Asrock B150M Pro4/Hyper - Skylake LGA 1151
2.449.986,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
5 Asrock B250M-PRO4 SK1151 Kaby Lake
2.599.982,00 36 Tháng Có Hàng sẵn
6 Asrock B85M-ITX - Haswell LGA 1150
1.903.990,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
7 Asrock B85M-Pro4 - Haswell LGA 1150
1.449.998,00 36 Tháng Hết hàng
8 ASRock Fatal1ty B150 Gaming K4 - LGA 1151 Skylake
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
9 Asrock Fatal1ty B85 Killer - Haswell LGA 1150
2.149.994,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
10 ASRock Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC - LGA 1151 Skylake
3.199.988,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
11 ASRock Fatal1ty H170 Performance - LGA 1151 Skylake
2.999.986,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
12 Asrock Fatal1ty H97 Killer - Haswell LGA 1150
2.649.988,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
13 Asrock H110M-DVS R2.0 - Skylake LGA 1151
1.549.988,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
14 Asrock H110M-HDV - Skylake LGA 1151
1.599.994,00 36 Tháng
15 Asrock H110M-HDV/D3 - Skylake LGA 1151
0,00 36 Tháng
16 Asrock H170 Pro4/Hyper - Skylake LGA 1151
3.069.990,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
17 Asrock H81M-DGS - Haswell LGA 1150
1.149.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
18 Asrock H81M-G - Haswell LGA 1150
1.299.980,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
19 ASRock Z170 Extreme 4 - LGA 1151 Skylake
3.949.990,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
20 Asrock Z270 Extreme4 socket 1151
4.599.980,00 36 Tháng Có Hàng sẵn
21 Asrock Z270 Gaming K6 Socket 1151
5.399.988,00 36 Tháng Có Hàng sẵn
22 Asrock Z97M Anniversary - Haswell LGA 1150
1.999.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
23 Asus B150 Pro Gaming Aura - LGA 1151 Skylake
3.499.980,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
24 Asus B150-A D3 - LGA 1151 Skylake
1.899.986,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
25 Asus B150M Pro Gaming - LGA 1151 Skylake
2.389.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn
26 Asus B85 Pro Gamer - LGA 1150
2.389.992,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
27 Asus B85M-Gamer - LGA 1150
1.799.996,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
28 Asus E3 Pro Gaming V5 - LGA 1151 Skylake
3.799.994,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
29 Asus H110M-E - LGA 1151 Skylake
1.629.980,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
30 Asus H170 Plus D3 - LGA 1151 Skylake
3.219.986,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
31 Asus H81M-E - LGA 1150
1.349.986,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
32 Asus Prime B250M-A - LGA 1151 Kabylake
2.319.988,00 36 Tháng Có hàng sẵn
33 Asus Prime H270 Pro - LGA 1151 Kabylake
3.489.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn
34 Asus Prime Z270-K - LGA 1151 Kabylake
4.049.980,00 36 Tháng Có hàng sẵn
35 Asus ROG STRIX X99 GAMING
9.499.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn
36 Asus X99-A - LGA 2011-V3 Intel X99
6.299.986,00 36 Tháng Có hàng sẵn
37 Asus X99-A II - LGA 2011-V3 Intel X99
6.800.002,00 36 Tháng Có hàng sẵn
38 Asus X99-Pro - LGA 2011-V3 Intel X99
7.099.994,00 36 Tháng Có hàng sẵn
39 Asus Z170 Maximus VIII Extreme/Assembly - LGA 1151 Skylake
18.499.998,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
40 Asus Z170 Maximus VIII Gene - LGA 1151 Skylake
6.349.992,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
41 Asus Z170 Maximus VIII Hero - LGA 1151 Skylake
6.979.984,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
42 Asus Z170 Maximus VIII Ranger - LGA 1151 Skylake
5.799.992,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
43 Asus Z170 Pro Gaming - LGA 1151 Skylake
4.579.982,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
44 ASUS Z270 MAXIMUS IX HERO LGA 1151
7.689.990,00 36 tháng sẵn hàng
45 ASUS Z270F STRIX – LGA 1151
4.889.984,00 36 tháng sẵn hàng
46 Gigabyte B150 G1 Sniper B7 - LGA 1151 Skylake
2.750.000,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
47 Gigabyte B150M-D3H - LGA 1151 Skylake
2.299.990,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
48 Gigabyte B150M-HD3-DDR3 - LGA 1151 Skylake
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
49 Gigabyte B250M-D2V LGA 1151
1.874.994,00 36 Tháng Có hàng sẵn
50 Gigabyte B250M-D3H LGA 1151
2.339.986,00 36 Tháng Có hàng sẵn
51 Gigabyte B250M-D3V LGA 1151
2.035.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn
52 Gigabyte B85M-D3H - LGA 1150
1.959.980,00 36 Tháng Có hàng sẵn
53 Gigabyte GA-X99-Designare EX - LGA 2011-V3 Intel X99
10.499.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn
54 Gigabyte Gaming B8 - LGA 1151 Kabylake
3.119.996,00 36 tháng Có hàng sẵn
55 Gigabyte H110M-D3V - LGA 1151 Skylake
1.974.984,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
56 Gigabyte H110M-DS2-DDR4 - LGA 1151 Skylake
1.629.999,80 36 Tháng . Có hàng sẵn .
57 Gigabyte H110M-S2PV-DDR3 - LGA 1151 Skylake
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
58 Gigabyte H170-D3H - LGA 1151 Skylake
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
59 Gigabyte H170-Gaming 3 - LGA 1151 Skylake
3.339.996,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
60 Gigabyte H170M-D3H - LGA 1151 Skylake
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
61 Gigabyte H270 Gaming 3 LGA 1151
3.394.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn
62 Gigabyte H270M-D3H LGA 1151
2.964.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn
63 Gigabyte H81M-DS2 - LGA 1150
1.379.994,00 36 Tháng Có hàng sẵn
64 Gigabyte H97-D3H - LGA 1150
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
65 Gigabyte H97M-D3H - LGA 1150
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
66 Gigabyte X150 Plus WS- LGA 1151 Skylake
3.099.998,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
67 Gigabyte x150m Plus WS- LGA 1151 Skylake
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
68 Gigabyte X99-Gaming 5P - LGA 2011-V3 Intel X99
8.199.994,00 36 Tháng Có hàng sẵn
69 Gigabyte X99-SLI - LGA 2011-V3 Intel X99
6.699.990,00 36 Tháng Có hàng sẵn
70 Gigabyte X99-UD4 - LGA 2011-V3 Intel X99
5.799.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn
71 Gigabyte X99-Ultra Gaming - LGA 2011-V3 Intel X99
8.299.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn
72 Gigabyte Z170 G1 Gaming - LGA 1151 Skylake
12.699.984,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
73 Gigabyte Z170-D3H - LGA 1151 Skylake
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
74 Gigabyte Z170X-Gaming 3 - LGA 1151 Skylake
4.329.996,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
75 Gigabyte Z170X-Gaming 5 - LGA 1151 Skylake
4.950.000,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
76 Gigabyte Z170X-Gaming 7 - LGA 1151 Skylake
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
77 Gigabyte Z170X-Gaming GT - LGA 1151 Skylake
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
78 Gigabyte Z170X-SOC Force - LGA 1151 Skylake
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
79 Gigabyte Z170X-UD3 - LGA 1151 Skylake
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
80 Gigabyte Z170X-UD5 - LGA 1151 Skylake
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
81 Gigabyte Z170X-Ultra Gaming - LGA 1151 Skylake
4.490.002,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
82 Gigabyte Z270M-D3H LGA 1151
3.575.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn
83 Gigabyte Z270N-Wifi LGA 1151
4.049.980,00 36 Tháng Có hàng sẵn
84 Gigabyte Z270X-Gaming 5 LGA 1151
5.294.982,00 36 Tháng Có hàng
85 Gigabyte Z270X-Gaming 7 LGA 1151
6.374.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn
86 Gigabyte Z270X-Gaming 9 LGA 1151
13.549.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn
87 Gigabyte Z270X-UD3 LGA 1151
4.209.986,00 36 Tháng Có hàng sẵn
88 Gigabyte Z270X-Ultra Gaming LGA 1151
4.694.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn
89 Gigabyte Z97-D3H - LGA 1150
3.599.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn
90 Gigabyte Z97M-D3H - LGA 1150
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
91 Gigabyte Z97X-Gaming G1 - LGA 1150
5.299.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn
92 Gigabyte Z97X-Gaming G1 Wifi-BK - LGA 1150
0,00 60 Tháng Có hàng sẵn
93 Mainboard Asrock X99 Gaming I7
7.499.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn
94 Mainboard Asrock X99-Taichi 2011 v3
6.099.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn
95 Mainboard Asrock Z170 OC Formula
6.999.982,00 36 Tháng Có hàng sẵn
96 MSI B150A Gaming Pro - LGA 1151 Skylake
3.149.982,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
97 MSI B150M Bazoka - LGA 1151 Skylake
2.319.988,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
98 MSI B150M Gaming Pro - LGA 1151 Skylake
2.189.990,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
99 MSI B150M Mortar - LGA 1151 Skylake
2.399.980,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
100 MSI E3 Krait Gaming V5 - LGA 1151 Skylake
3.500.002,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
101 MSI E3M WORKSTATION V5 - LGA 1151 Skylake
2.249.984,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
102 MSI H110 Pro VD - LGA 1151 Skylake
1.849.999,80 36 Tháng . Có hàng sẵn
103 MSI H170A Gaming Pro RGB Led - LGA 1151 Skylake
3.449.996,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
104 MSI Z170A Tomahawk - LGA 1151 Skylake
3.899.984,00 36 Tháng . Có hàng sẵn

Sản phẩm MainBoard for AMD

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Asus FM2+ A88X-Gamer
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
2 BioStar A70U3P Hi-Fi - FM2+ Motherboard
1.249.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
3 Gigabyte FM2+ A88X-D3H
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
4 Gigabyte FM2+ A88XM-HD3
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .

Sản phẩm Cpu - Bộ Vi Xử Lí

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 AMD Athlon II X4-651K BE Unlocked 3.0GHz FM1 - Box ( Chính hãng )
1.899.999,20 36 Tháng . Có hàng sẵn .
2 AMD Kaveri A6-7400K Black Edition 3.5GHz ( 3.9Ghz Turbo ) Dual-Core - Box ( Chính hãng )
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
3 AMD Vishera FX 9590 4.7GHz ( 5.0GHz Turbo ) AM3+ 8 Cores - Box ( Chính hãng )
0,00 24 Tháng . Có hàng sẵn
4 Intel Core i3-4160 3.6GHz Haswell LGA 1150
2.479.994,00 36 Tháng Có hàng sẵn
5 Intel Core i3-6100 3.7GHz - Skylake LGA 1151
2.789.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn
6 Intel Core i3-7300 4.0GHz Kabylake LGA 1150
3.529.988,00 36 Tháng Có hàng sẵn
7 Intel Core i3-7320 4.1GHz Kabylake LGA 1151
3.749.988,00 36 Tháng Có hàng sẵn
8 Intel Core i5-4460 3.1GHz (3.4GHz Turbo Boost ) Haswell Refresh LGA 1150
4.250.004,00 36 Tháng Có hàng sẵn
9 Intel Core i5-6400 2.7GHz (3.3GHz Turbo Boost ) Skylake LGA 1151
4.439.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn
10 Intel Core i5-6500 3.2GHz (3.6GHz Turbo Boost ) Skylake LGA 1151
4.809.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn
11 Intel Core i5-6600 3.3GHz (3.9GHz Turbo Boost ) Skylake LGA 1151
5.399.988,00 36 Tháng Có hàng sẵn
12 Intel Core i5-6600K 3.5GHz (3.9GHz Turbo Boost ) Skylake LGA 1151
5.799.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn
13 Intel Core i5-7400 3.0GHz (3.5GHz Turbo Boost ) Kabylake LGA 1151
4.589.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn
14 Intel Core i5-7600 3.5GHz (4.1GHz Turbo Boost ) Kabylake LGA 1151
5.439.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn
15 Intel Core i5-7600K 3.8GHz (4.2GHz Turbo Boost ) Kabylake LGA 1151
5.789.982,00 36 Tháng Có hàng sẵn
16 Intel Core i7-4790 3.6GHz (4.0GHz Turbo Boost ) Haswell Refresh LGA 1150
7.399.986,00 36 Tháng Có hàng sẵn
17 Intel Core i7-4790K 4.0GHz (4.4GHz Turbo Boost ) Haswell Refresh LGA 1150
8.250.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn
18 Intel Core i7-5820K 3.3GHz - Haswell-E LGA 2011-V3
9.399.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn
19 Intel Core i7-5930K 3.5GHz - Haswell-E LGA 2011-V3
14.199.988,00 36 Tháng Có hàng sẵn
20 Intel Core i7-5960X Extreme 3.0GHz - Haswell-E LGA 2011-V3
24.999.920,00 36 Tháng Có hàng sẵn
21 Intel Core i7-6700 3.4GHz (4.0GHz Turbo Boost ) Skylake LGA 1151
7.499.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn
22 Intel Core i7-6700K 4.0GHz (4.4GHz Turbo Boost ) Skylake LGA 1151
8.399.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn
23 Intel Core i7-6800K 3.4Ghz - 6-Core Broadwell-E LGA 2011-V3
10.399.994,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
24 Intel Core i7-6850K 3.6Ghz - 6-Core Broadwell-E LGA 2011-V3
15.099.986,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
25 Intel Core i7-6900K 3.2Ghz - 8-Core Broadwell-E LGA 2011-V3
25.800.060,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
26 Intel Core i7-6950X 3.0Ghz - 10-Core Broadwell-E LGA 2011-V3
41.499.920,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
27 Intel Core i7-7700 3.6GHz (4.2GHz Turbo Boost ) Kabylake LGA 1151
7.549.982,00 36 Tháng Có hàng sẵn
28 Intel Core i7-7700K 4.2GHz (4.5GHz Turbo Boost ) Kabylake LGA 1151
8.450.002,00 36 Tháng Có hàng sẵn
29 Intel Pentium G3250 3.2GHz Haswell LGA 1150
1.249.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn
30 Intel Pentium G3260 3.3GHz - Haswell LGA 1151
1.199.990,00 36 Tháng Có hàng sẵn
31 Intel Pentium G3450 3.4GHz Haswell LGA 1150
1.519.980,00 36 Tháng Có hàng sẵn
32 Intel Pentium G4400 3.3GHz - Skylake LGA 1151
1.389.982,00 36 Tháng Có hàng sẵn
33 Intel Xeon E3-1220V3 3.1GHz (3.4GHz Turbo Boost ) Haswell LGA 1150
4.799.982,00 36 Tháng Có hàng sẵn
34 Intel Xeon E3-1230V5 3.4GHz (3.8GHz Turbo Boost ) Skylake LGA 1151
6.349.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn
35 Intel Xeon E3-1231V3 3.4GHz (3.7GHz Turbo Boost ) Haswell LGA 1150
6.050.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn
36 Intel Xeon E5-1620V3 3.5GHz - Haswell-E LGA 2011-V3
7.799.990,00 36 Tháng Có hàng sẵn
37 Intel Xeon E5-2620 V4 2.1GHz - 8 cores LGA 2011-V3
11.000.000,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
38 Intel Xeon E5-2630 V3 2.4GHz - LGA 2011-V3
16.799.992,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
39 Intel Xeon E5-2630 V4 2.1GHz - 8 cores LGA 2011-V3
16.599.990,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .

Sản phẩm VGA - Card Màn Hình

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Gigabyte Geforce GTX 1050 OC 2GB ( 128bit ) DDR5
3.609.980,00 36 Tháng Có Hàng sẵn
2 Gigabyte Geforce GTX 1050 TI 4GB ( 128bit ) DDR5
4.149.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn
3 Gigabyte Geforce GTX 1050 TI G1 Gaming 4GB ( 128bit ) DDR5
4.950.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn
4 Gigabyte Geforce GTX 1050 TI OC 4GB ( 128bit ) DDR5
4.394.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn
5 Gigabyte Geforce GTX 1060 D5 3GB ( 192 bit ) DDR5
5.699.980,00 36 Tháng Có hàng sẵn
6 Gigabyte Geforce GTX 1060 Extreme Gaming 6GB ( 192 bit ) DDR5
8.733.750,00 36 Tháng Có hàng sẵn
7 Gigabyte Geforce GTX 1070 Extreme Gaming 8GB ( 256 bit ) DDR5
12.799.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn
8 GIGABYTE Radeon RX 470 G1 Gaming 4GB
5.889.994,00 36 Tháng Có hàng sẵn
9 MSI Nvidia GTX 1050 Ti OC 4GB
4.199.998,00 36 Tháng có hàng sẵn
10 MSI Nvidia GTX 1060 ARMOR 6GB OC( 192 Bit ) DDR5
7.399.986,00 36 Tháng Có hàng sẵn
11 MSI Nvidia GTX 1060 Gaming X 6GB( 192 Bit ) DDR5
7.899.980,00 36 Tháng Có hàng sẵn
12 : Asus Nvidia GTX 1060 Dual OC 6GB ( 192 Bit ) DDR5
6.899.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn
13 Asus GeForce GTX 1050 Ti Dual Fan 4GB GDDR5
4.400.000,00 36 tháng Có hàng sẵn
14 Asus Nvidia GTX 1050Ti Expedition 4GB ( 128 Bit ) DDR5
4.250.004,00 36 Tháng Có hàng sẵn
15 Asus Nvidia GTX 1060 Strix OC RGB LED 6GB ( 192 Bit ) DDR5
8.989.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
16 Asus Nvidia GTX 1070 Strix 8GB Gaming ( 256 Bit ) DDR5
12.449.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn
17 Asus Nvidia GTX 1070 Strix OC RGB LED 8GB ( 256 Bit ) DDR5
13.499.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
18 Asus Nvidia GTX 1080 Strix A8GB Gaming ( 256 Bit ) DDR5
17.799.980,00 36 Tháng Có Hàng sẵn
19 Asus Nvidia GTX 1080 Strix OC 8GB ( 256 Bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
20 Asus Nvidia GTX 980Ti Gold Anniversary Limited Edition 6GB ( 384 Bit ) DDR5
22.000.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
21 Asus Nvidia GTX 980Ti OC Strix Edition 6GB ( 384 Bit ) DDR5
18.299.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
22 Asus Nvidia GTX 980Ti Strix Edition 6GB ( 384 Bit ) DDR5
16.500.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
23 Asus R7 260X Direct CU II OC 1GB ( 128 Bit ) DDR5
2.600.004,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
24 Asus R7 260X Direct CU II OC 2GB ( 128 Bit ) DDR5
2.799.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
25 Asus RX470 Strix OC 4GB ( 256 Bit ) DDR5
5.240.004,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
26 Asus RX480 Dual Fan OC 4GB ( 256 Bit ) DDR5
5.900.004,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
27 Gigabyte Geforce GTX 1060 G1 Gaming 6GB ( 192 bit ) DDR5
8.100.004,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
28 Gigabyte Geforce GTX 1070 Founders Edition 8GB ( 256 bit ) DDR5
12.449.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
29 Gigabyte Geforce GTX 1070 G1 Gaming 8GB ( 256 bit ) DDR5
11.990.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
30 Gigabyte Geforce GTX 1080 Xtreme Gaming Water cooling 8GB ( 256 bit ) DDR5
22.399.960,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
31 Gigabyte Geforce GTX 1080 Founders Edition 8GB ( 256 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng
32 Gigabyte Geforce GTX 1080 G1 Gaming 8GB ( 256 bit ) DDR5
17.989.994,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
33 Gigabyte Geforce GTX 1080 Xtreme Gaming Premium 8GB ( 256 bit ) DDR5
19.849.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
34 Gigabyte GT 730 2GB ( 64 bit ) DDR5
1.650.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
35 Gigabyte GT 740 OC 1GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
36 Gigabyte GT 740 OC 2GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
37 Gigabyte GTX 950 2GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
38 Gigabyte GTX 950 OC 2GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
39 Gigabyte GTX 950 Windforce 2GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
40 Gigabyte GTX 960 OC 4GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
41 Gigabyte GTX 980 G1 Gaming 4GB ( 256 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
42 Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming 6GB ( 384 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
43 Gigabyte GTX 750 Ti 2GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
44 Gigabyte GTX 750 Ti WindForce OC 2GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
45 Gigabyte GTX 960 G1 Gaming 4GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
46 Gigabyte GTX 960 Windforce2 OC 4GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
47 Gigabyte GTX 960 Xtreme Gaming 4GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
48 Gigabyte GTX 970 Xtreme Gaming OC 4GB ( 256 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
49 Gigabyte GTX 980Ti Extreme 6GB ( 384 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
50 Gigabyte GTX 980Ti Extreme Water Cooling 6GB ( 384 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
51 Gigabyte R7 240 OC 2GB ( 128 bit ) DDR3
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
52 Gigabyte R7 250X OC 2GB ( 128 bit ) DDR5
2.750.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
53 Gigabyte R7 260X OC 1GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng
54 Gigabyte R7 260X Windforce 2GB ( 128 bit ) DDR5
3.789.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
55 Gigabyte RX 480 8GB ( 256 bit ) DDR5
7.349.980,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
56 Gigabyte TitanX Xtreme 12GB ( 384 bit ) DDR5
27.500.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
57 HIS HD 7730 iCooler Boost Clock 1GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
58 HIS R7 240 iCooler Boost Clock 2GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
59 HIS R7 250 IceQ Boost Clock 2GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
60 HIS R7 250X Icooler 1GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
61 HIS R7 260X IceQ X2 1GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
62 HIS R7 360 iCooler OC 2GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
63 HIS R7 370 IceQ X2 OC 2GB ( 256 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
64 HIS R9 390X IceQ X2 8GB ( 512 bit ) DDR5
10.499.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
65 HIS RX 470 IceQ X² OC 4GB ( 256 bit ) DDR5
5.299.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
66 HIS RX 480 Fan 8GB ( 256 bit ) DDR5
7.199.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
67 HIS RX 480 IceQ X² Roaring OC 8GB ( 256 bit ) DDR5
7.499.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
68 MSI Nvidia GTX 1060 3GT OC ( 192 Bit ) DDR5
5.710.540,00 36 Tháng Có hàng sẵn
69 MSI Nvidia GTX 1060 Tiger OC 6GB ( 192 Bit ) DDR5
6.899.992,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
70 MSI Nvidia GTX 750 Ti Twin Frozr 2GB ( 128 Bit ) DDR5
3.199.988,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
71 Nvidia Quadro M2000 - Workstation Video Card
11.990.000,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
72 Nvidia Quadro M4000 - Workstation Video Card
24.999.920,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
73 Nvidia Quadro M5000 - Workstation Video Card
49.500.000,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
74 Nvidia Quadro M6000 - Workstation Video Card
129.000.080,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
75 Nvidia Quadro Maxwell K620 - Workstation Video Card
5.149.980,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
76 Nvidia Quadro Tesla K40 - Workstation Video Card
99.900.020,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
77 Palit G-Panel USB 3.0 VGA Card Monitoring
1.699.984,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
78 Palit Nvidia GT 710 2GB ( 64 Bit ) DDR3
799.986,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
79 Palit Nvidia GT 730 1GB ( 64 Bit ) DDR5
1.379.994,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
80 Palit Nvidia GT 730 2GB ( 64 Bit ) DDR5
1.379.994,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
81 Palit Nvidia GTX 1050 StormX 2GB ( 128 Bit ) DDR5
2.950.002,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
82 Palit Nvidia GTX 1050 Ti StormX 4GB ( 128 Bit ) DDR5
3.500.002,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
83 Palit Nvidia GTX 1060 Dual Fan 3GB ( 192 Bit ) DDR5
5.500.000,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
84 Palit Nvidia GTX 1060 Dual Fan 6GB ( 192 Bit ) DDR5
6.699.990,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
85 Palit Nvidia GTX 1060 Super Jetstream RGB Led 6GB ( 192 Bit ) DDR5
7.399.986,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
86 Palit Nvidia GTX 1070 Dual Fan 8GB ( 256 Bit ) DDR5
10.499.984,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
87 Palit Nvidia GTX 1070 Game Rock RGB Led 8GB ( 256 Bit ) DDR5
11.299.992,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
88 Palit Nvidia GTX 1070 Super Jetstream RGB Led 8GB ( 256 Bit ) DDR5
10.999.780,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
89 Palit Nvidia GTX 1080 GameRock Premium RGB Led 8GB ( 256 Bit ) DDR5
17.899.992,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
90 Palit Nvidia GTX 1080 Super JetStream RGB Led 8GB ( 256 Bit ) DDR5
17.199.996,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
91 Palit Nvidia GTX 750 Ti StormX 1GB ( 128 Bit ) DDR5
2.449.986,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
92 Palit Nvidia GTX 750 Ti StormX Dual 2GB ( 128 Bit ) DDR5
2.750.000,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
93 Palit Nvidia GTX 950 StormX Dual 2GB ( 128 Bit ) DDR5
3.449.996,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
94 Palit Nvidia GTX 960 JetStream 2GB ( 128 Bit ) DDR5
4.299.988,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Hết hàng
95 Palit Nvidia GTX 960 JetStream 4GB ( 128 Bit ) DDR5
4.800.004,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
96 PowerColor R7 240 1GB ( 128 bit ) DDR5
1.349.986,00 36 Tháng Có hàng sẵn
97 PowerColor R7 250X 2GB ( 128 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
98 PowerColor TurboDuo R9 280X OC 2GB ( 256 bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
99 Sapphire RX 460 Dual Fan OC 2GB ( 128 Bit ) DDR5
2.879.998,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
100 Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB ( 128 Bit ) DDR5
3.579.994,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
101 Sapphire RX 470 Nitro+ RGB Led OC 8GB ( 256 Bit ) DDR5
6.099.984,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
102 Sapphire RX 470 Titanium OC 4GB ( 256 Bit ) DDR5
4.950.000,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
103 Sapphire RX 480 Nitro+ RGB Led OC 8GB ( 256 Bit ) DDR5
7.299.996,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
104 XFX HD7790 Double Dissipation OC 1GB ( 128 Bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
105 XFX R7 260X Core Edition OC 2GB ( 128 Bit ) DDR5
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn

Sản phẩm Ram - Bộ nhớ trong

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Gskill Ripjaws V 16GB ( 2x8GB ) Bus 2133 cas 15 - DDR4 Quad Channel
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
2 Ram Team Elite Plus 8GB(1x8GB) bus 2133 cas 15
979.990,00 36 Tháng Hết hàng
3 Avexir Core Series Blue Led 16GB ( 2x8GB ) Bus 2400 Cas 16 - Dual Channel DDR4
2.200.000,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
4 Avexir Core Series Blue Led 32GB ( 2x16GB ) Bus 2400 Cas 16 - Dual Channel DDR4
3.699.982,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
5 Avexir Core Series Blue Led 8GB ( 2x4GB ) Bus 2400 Cas 16 - Dual Channel DDR4
1.289.992,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
6 Avexir Core Series Red Led 16GB ( 2x8GB ) Bus 2400 Cas 16 - Dual Channel DDR4
2.200.000,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
7 Avexir Core Series Red Led 32GB ( 2x16GB ) Bus 2400 Cas 16 - Dual Channel DDR4
3.700.004,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
8 Avexir Core Series Red Led 8GB ( 2x4GB ) Bus 2400 Cas 16 - Dual Channel DDR4
1.289.992,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
9 Avexir Core Series White Led 16GB ( 2x8GB ) Bus 2400 Cas 16 - Dual Channel DDR4
2.200.000,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
10 Avexir Core Series White Led 32GB ( 2x16GB ) Bus 2400 Cas 16 - Dual Channel DDR4
3.700.004,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
11 Avexir Core Series White Led 8GB ( 2x4GB ) Bus 2400 Cas 16 - Dual Channel DDR4
1.289.992,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
12 Avexir Core Series Yellow Led 16GB ( 2x8GB ) Bus 2400 Cas 16 - Dual Channel DDR4
2.200.000,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
13 Avexir Core Series Yellow Led 8GB ( 2x4GB ) Bus 2400 Cas 16 - Dual Channel DDR4
1.289.992,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
14 Avexir Green Tesla 8GB ( 2x4GB ) Bus 3000 Cas 16 - DDR4
2.799.984,00 60 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
15 Avexir Raiden 8GB ( 2x4GB ) Bus 3000 Cas 16 - DDR4
2.799.984,00 60 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
16 Avexir ROG Impact 16GB ( 2x8GB ) Bus 2666 Cas 15 - ROG Certified DDR4
3.700.004,00 60 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
17 Avexir ROG Impact 8GB ( 2x4GB ) Bus 2666 Cas 15 - ROG Certified DDR4
2.400.002,00 60 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
18 Avexir ROG Red Tesla 16GB ( 2x8GB ) Bus 2666 Cas 15 - ROG Certified DDR4
5.899.982,00 60 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
19 Avexir ROG Red Tesla 8GB ( 2x4GB ) Bus 2666 Cas 15 - ROG Certified DDR4
3.599.992,00 60 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
20 Corsair Dominator GT AirFlow
807.919,20 Có Hàng
21 Corsair Dominator Platinium 16GB ( 2x8GB ) Bus 1866 Cas 9
0,00 36 Tháng Có Hàng sẵn
22 Corsair Dominator Platinium 16GB ( 4x4GB ) Bus 1866 Cas 9
0,00 36 Tháng Có Hàng sẵn
23 Corsair Dominator Platinium 16GB ( 4x4GB ) Bus 2666 Cas 16 -DDR4
4.342.987,88 36 Tháng Có Hàng sẵn
24 Corsair Dominator Platinium 8GB ( 2x4GB ) Bus 2133 Cas 9
0,00 36 Tháng Có Hàng sẵn
25 Corsair Vengeance 4GB ( 1x4GB ) DDR3 bus 1600 cas 9
777.700,00 36 Tháng Có hàng sẵn
26 Corsair Vengeance 4GB ( 2x2GB ) DDR3 bus 1600 cas 9
829.983,66 36 Tháng Có hàng sẵn
27 Corsair Vengeance 8GB ( 1x8GB ) DDR3 bus 1600
1.312.979,80 36 Tháng Có hàng sẵn
28 Corsair Vengeance 8GB ( 2x4GB ) DDR3 Bus 1600 SO-DIMM for laptop
1.849.992,76 36 Tháng . Có hàng sẵn
29 Corsair Vengeance Black 8GB ( 2x4GB ) DDR3 bus 1600 cas 9
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
30 Corsair Vengeance LPX 16GB ( 2x8GB ) Bus 2133 cas 13 - DDR4
2.444.200,00 36 Tháng Có Hàng sẵn
31 Corsair Vengeance LPX 16GB ( 2x8GB ) Bus 2400 cas 14 - DDR4
2.625.981,82 36 Tháng Có Hàng sẵn
32 Corsair Vengeance LPX 32GB ( 2x16GB ) Bus 2400 cas 14 - DDR4
5.655.989,90 36 Tháng Có Hàng sẵn
33 Corsair Vengeance LPX 8GB ( 1x8GB ) DDR4 bus 2400 cas 14
1.349.986,00 36 Tháng Có Hàng sẵn
34 Corsair Vengeance LPX 8GB ( 2x4GB ) Bus 2133 cas 13 - DDR4
1.393.793,94 36 Tháng Có Hàng sẵn
35 Corsair Vengeance LPX 8GB ( 2x4GB ) Bus 2400 cas 14 - DDR4
1.464.497,98 36 Tháng Có Hàng sẵn
36 Corsair Vengeance Pro Series 16GB ( 2x8GB ) DDR3 bus 1600 cas 9
2.559.988,42 36 Tháng Có hàng sẵn
37 Corsair Vengeance Pro Series 16GB ( 2x8GB ) DDR3 bus 2133 cas 11
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
38 Corsair Vengeance Pro Series 16GB ( 2x8GB ) DDR3 bus 2400 cas 11
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
39 Corsair Vengeance Pro Series 8GB ( 2x4GB ) DDR3 bus 1600 cas 9
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
40 Corsair Vengeance Pro Series Blue 8GB ( 2x4GB ) DDR3 bus 1600 cas 9
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
41 Corsair Vengeance Pro Series Red 8GB ( 2x4GB ) DDR3 bus 1600 cas 9
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
42 Corsair Vengeance White LED 16GB (2x8GB) Bus 2666 Cas 16
2.799.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn
43 Crucial Sodimm 4GB ( 1x4GB ) bus 1600 - DDR3 for Laptop
679.998,00 36 Tháng có hàng sẵn
44 Geil Evo Potenza 16GB ( 2x8GB ) Bus 2400 - DDR4
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
45 Geil Evo Potenza 8GB ( 2x4GB ) Bus 2400 - DDR4
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
46 Geil Super Luce 16GB ( 2x8GB ) Bus 2400 - DDR4
2.299.990,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
47 Geil Super Luce 8GB ( 2x4GB ) Bus 2400 - DDR4
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
48 Gskill Aegis 4GB ( 1x4GB ) Bus 2133 cas 15 - DDR4
679.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn
49 Gskill Aegis 4GB ( 1x4GB ) DDR3 Bus 1600 cas 11
649.990,00 36 Tháng Có hàng sẵn
50 Gskill Aegis 8GB ( 1x8GB ) Bus 2133 cas 15 - DDR4
1.199.990,00 36 Tháng Hết hàng
51 Gskill Aegis 8GB ( 1x8GB ) Bus 2400 cas 15 - DDR4
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
52 Gskill Aegis 8GB ( 1x8GB ) DDR3 Bus 1600 cas 11
1.149.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn
53 Gskill NS 1x8GB DDR4 Bus 2133 Cas 15
1.199.990,00 36 tháng Có hàng sẵn
54 Gskill RIPJAWS Gaming Series 4GB ( 1x4GB ) DDR3 Bus 1600 Cas 9
699.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn
55 Gskill Ripjaws V 16GB ( 2x8GB ) Bus 2400 cas 15 - DDR4 Quad Channel
2.499.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn
56 Gskill Ripjaws V 16GB ( 2x8GB ) Bus 2666 cas 15 - DDR4 Quad Channel
2.599.982,00 36 Tháng Có hàng sẵn
57 Gskill Ripjaws V 32GB ( 2x16GB ) Bus 3200 cas 15 - DDR4
6.699.990,00 36 Tháng Có hàng sẵn
58 Gskill Ripjaws V 32GB ( 4x8GB ) Bus 2800 cas 15 - DDR4 Quad Channel
4.299.988,00 36 Tháng Hết hàng
59 Gskill Ripjaws V 32GB ( 4x8GB ) Bus 3200 cas 15 - DDR4
6.499.988,00 36 Tháng Có hàng sẵn
60 Gskill Ripjaws V 8GB ( 2x4GB ) Bus 2133 cas 15 - DDR4 Dual Channel
1.349.986,00
61 Gskill Ripjaws V 8GB ( 2x4GB ) Bus 2400 cas 15 - DDR4 Dual Channel
1.399.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn
62 Gskill RIPJAWS X Gaming Series 8GB ( 1x8GB ) DDR3 Bus 1600
1.199.990,00 36 Tháng Có hàng sẵn
63 Gskill RIPJAWS X Gaming Series 8GB ( 1x8GB ) DDR3 Bus 1866 Cas 10
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
64 Gskill RIPJAWS X Gaming Series 8GB ( 2x4GB ) DDR3 Bus 1866
1.199.990,00 36 Tháng Có hàng sẵn
65 Gskill RIPJAWS X Gaming Series 8GB ( 2x4GB ) DDR3 Bus 2400 cas 11
0,00 36 Tháng Có hàng sẵn
66 Gskill TridentZ 16GB ( 2x8GB ) Bus 2800 cas 16 - DDR4
3.199.988,00 36 Tháng Có hàng sẵn
67 Gskill TridentZ 16GB ( 2x8GB ) Bus 3200 cas 16 - DDR4
3.300.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn
68 Gskill TridentZ 32GB ( 4x8GB ) Bus 3200 cas 16 - DDR4
6.701.200,00 36 Tháng Có hàng sẵn
69 Gskill Turbulence II 3500 rpm - Fan Ram
399.999,60 12 tháng . Có hàng sẵn
70 Gskill Turbulence III 3500 rpm - Cooler Fan Ram
499.994,00 12 tháng . Có hàng sẵn
71 Kingmax 4GB ( 1x4GB ) bus 1333 ECC/Registered for Server
399.999,60 12 Tháng - 1 đổi 1 . Có hàng sẵn
72 Kingston 8GB ( 1x8GB ) bus 1600 ECC/Unbuffered DDR3 - Server
2.149.994,00 36 Tháng - 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
73 Kingston HyperX Fury 4GB ( 1x4GB ) bus 2133 - DDR4
660.000,00 36 Tháng . có hàng sẵn
74 Kingston HyperX Fury 4GB ( 1x4GB ) Gaming Series bus 1600 - DDR3
699.996,00 36 Tháng . có hàng sẵn
75 Kingston HyperX Fury 8GB ( 1x8GB ) bus 2133 - DDR4
1.350.866,00 36 Tháng có hàng sẵn
76 Kingston HyperX Fury 8GB (1x8GB) Gaming Series bus 1600 - DDR3
1.199.990,00 36 tháng Có hàng sẵn
77 Mushkin Enhanced Blackline Extreme 4GB ( 1x4GB ) bus 2400 Cas 11 - DDR3 Dual Channel
849.992,00 60 Tháng . Có hàng sẵn
78 Mushkin Enhanced Blackline Extreme V2 16GB ( 2x8GB ) bus 2400 cas 15 - DDR4
2.679.996,00 60 Tháng . Có hàng sẵn
79 Mushkin Enhanced Blackline Extreme V2 4GB ( 1x4GB ) bus 2400 cas 15 - DDR4
699.996,00 60 Tháng . Có hàng sẵn
80 Mushkin Enhanced Blackline Extreme V2 8GB ( 1x8GB ) bus 2400 cas 15 - DDR4
1.359.996,00 60 Tháng . Có hàng sẵn
81 Mushkin Enhanced Blackline Extreme V2 8GB ( 2x4GB ) bus 2400 cas 15 - DDR4
1.359.996,00 60 Tháng . Có hàng sẵn
82 Mushkin Enhanced Blackline Pro 16GB ( 2x8GB ) bus 1600 cas 9 -Low vol DDR3 For Skylake
2.119.999,20 60 Tháng . Có hàng sẵn .
83 Mushkin Enhanced Blackline Pro 4GB ( 1x4GB ) bus 1600 cas 9 -Low vol DDR3 For Skylake
550.000,00 60 Tháng . Có hàng sẵn .
84 Mushkin Enhanced Blackline Pro 4GB ( 1x4GB ) bus 2400 cas 15 - DDR4
574.992,00 60 Tháng . Có hàng sẵn .
85 Mushkin Enhanced Blackline Pro 8GB ( 1x8GB ) bus 1600 cas 9 -Low vol DDR3 For Skylake
1.079.999,80 60 Tháng . Có hàng sẵn .
86 Mushkin Enhanced Blackline Pro 8GB ( 1x8GB ) bus 2400 cas 15 - DDR4
999.988,00 60 Tháng . Có hàng sẵn .
87 Mushkin Enhanced Blackline Pro 8GB ( 2x4GB ) bus 1600 cas 9 -Low vol DDR3 For Skylake
1.079.999,80 60 Tháng . Có hàng sẵn .
88 Mushkin Enhanced Essential 16GB ( 2x8GB ) bus 1600 - Low vol DDR3 For Skylake
1.719.999,60 36 Tháng . Có hàng sẵn .
89 Mushkin Enhanced Essential 4GB ( 1x4GB ) bus 1600 - Low vol DDR3 For Skylake
449.988,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
90 Mushkin Enhanced Essential 8GB ( 1x8GB ) bus 1600 - Low vol DDR3 For Skylake
880.000,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
91 Mushkin Enhanced Essential 8GB ( 2x4GB ) bus 1600 - Low vol DDR3 For Skylake
880.000,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
92 Mushkin Enhanced Proline 8GB ( 1x8GB ) bus 1600 - ECC Unbuffered
1.449.998,00 60 Tháng . Có hàng sẵn .
93 Mushkin Enhanced Redline Extreme 4GB ( 1x4GB ) bus 2400 cas 10 - DDR3
899.998,00 60 Tháng . Có hàng sẵn
94 Mushkin Enhanced Redline Extreme 8GB ( 2x4GB ) bus 2133 cas 9 - DDR3
1.699.984,00 60 Tháng . Có hàng sẵn
95 Mushkin Enhanced Redline Extreme 8GB ( 2x4GB ) bus 2400 cas 10 - DDR3 Dual Channel
1.799.996,00 60 Tháng . Có hàng sẵn
96 Mushkin Enhanced Redline Extreme V2 4GB ( 1x4GB ) bus 2666 cas 15 - DDR4
819.986,20 60 Tháng . Có hàng sẵn
97 Mushkin Enhanced Redline Extreme V2 4GB ( 1x4GB ) bus 3000 cas 15 - DDR4
880.000,00 60 Tháng . Có hàng sẵn
98 Mushkin Enhanced Redline Extreme V2 8GB ( 1x8GB ) bus 3000 cas 15 - DDR4
1.749.990,00 60 Tháng . Có hàng sẵn
99 Mushkin Enhanced Redline Pro 4GB ( 1x4GB ) bus 2666 cas 15 - DDR4
0,00 60 Tháng .
100 Mushkin Enhanced Redline Pro 8GB ( 2x4GB ) bus 2400 cas 10 - DDR3 Dual Channel
1.549.988,00 60 Tháng . Có hàng sẵn
101 Mushkin Enhanced Redline Pro 8GB ( 2x4GB ) bus 2400 cas 13 - DDR4
0,00 60 Tháng .
102 Mushkin Enhanced Sodim 16GB ( 2x8GB ) bus 1866 - DDR3 Notebook Ram
1.949.992,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
103 Mushkin Enhanced Sodim 4GB ( 1x4GB ) bus 1866 - DDR3 Notebook Ram
550.000,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
104 Mushkin Enhanced Sodim 8GB ( 1x8GB ) bus 1866 - DDR3 Notebook Ram
974.996,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
105 Mushkin Enhanced Sodim 8GB ( 2x4GB ) bus 1866 - DDR3 Notebook Ram
1.100.000,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
106 Mushkin Enhanced Sodim Low Vol 4GB ( 1x4GB ) bus 1600 - DDR3 Notebook Ram for Haswell
519.992,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
107 Mushkin Enhanced Sodim Low Vol 4GB ( 1x4GB ) bus 1866 - DDR3 Notebook Ram for Haswell/Skylake
569.998,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
108 Mushkin Enhanced Sodim Low Vol 8GB ( 1x8GB ) bus 1866 - DDR3 Notebook Ram for Haswell/Skylake
1.119.998,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
109 Panram Gaming Light Sword 16GB ( 2x8GB ) bus 1600 - LED DDR3
3.019.984,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
110 Panram Gaming Light Sword 4GB ( 1x4GB ) bus 1600 - LED DDR3
779.988,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
111 Panram Gaming Light Sword 8GB ( 1x8GB ) bus 1600 - LED DDR3
1.509.992,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
112 Panram Gaming Light Sword 8GB ( 2x4GB ) bus 1600 - LED DDR3
1.559.998,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn

Sản phẩm SSD

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Avexir SSD E100 240GB True Speed - Sata 3 SSD
1.849.999,80 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
2 Avexir SSD S100 Blue Led 120GB True Speed - MLC Sata 3 SSD
2.099.988,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
3 Avexir SSD S100 Green Led 120GB True Speed - MLC Sata 3 SSD
2.099.988,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
4 Avexir SSD S100 Red Led 120GB True Speed - MLC Sata 3 SSD
2.099.988,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
5 Avexir SSD S100 White Led 120GB True Speed - MLC Sata 3 SSD
2.099.988,00 36 Tháng 1 đối 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
6 Kingston SSDNow V300 120 GB Sata 3
1.149.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn
7 Kingston SSDNow V300 240 GB Sata 3
2.799.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn
8 Panram Velocity 120GB - True Speed SSD Sata 3
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
9 Panram Velocity 240GB - True Speed SSD Sata 3
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
10 SSD Corsair Force LE 240GB - Sata 3
2.029.996,98 36 Tháng Có hàng sẵn
11 SSD Corsair Force LE 480GB - Sata 3
3.849.992,74 36 Tháng Có hàng sẵn
12 SSD Corsair Force LE 960GB - Sata 3
8.599.984,36 36 Tháng Có hàng sẵn
13 SSD Crucial M550 128GB - Sata 3 True Speed
0,00 36 Tháng
14 SSD Lite-On MU II 120GB - Sata 3
990.000,00 36 tháng . Có hàng sẵn .
15 SSD Lite-On MU II 240GB - Sata 3
1.679.986,00 36 tháng . Có hàng sẵn .
16 SSD Mushkin Enhanced Reactor 7mm 1TB - Sata 3 True Speed
0,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
17 SSD Mushkin Enhanced Striker 7mm 240GB - Sata 3 True Speed
2.299.990,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
18 SSD Mushkin Enhanced Striker 7mm 480GB - Sata 3 True Speed
4.250.004,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
19 SSD Mushkin Enhanced Atlas Deluxe 240GB Read 560MB/s - Write 530MB/s - mSata 3
0,00 36 Tháng . Đặt hàng trong 14 ngày .
20 SSD Mushkin Enhanced Chronos 7mm 120GB Read 555MB/s - Write 525MB/s - Sata 3
1.299.999,80 36 Tháng . hết hàng
21 SSD Mushkin Enhanced Chronos 7mm 240GB Read 560MB/s - Write 525MB/s - Sata 3
2.099.988,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
22 SSD Mushkin Enhanced Chronos G2 7mm 120GB Read 555MB/s - Write 525MB/s - Sata 3
1.349.986,00 36 Tháng . hết hàng
23 SSD Mushkin Enhanced Chronos G2 7mm 240GB Read 555MB/s - Write 535MB/s - Sata 3
2.200.000,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
24 SSD Mushkin Enhanced Chronos GO 120GB - 1.8
0,00 36 Tháng . Đặt hàng trong 14 ngày .
25 SSD Mushkin Enhanced Chronos GO 240GB - 1.8
0,00 36 Tháng . Đặt hàng trong 14 ngày .
26 SSD Mushkin Enhanced Triactor 7mm 240GB - Sata 3 True Speed
1.899.986,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
27 SSD OCZ Trion 100 120GB Sata 3 - True Speed
1.249.996,00 36 tháng . Có hàng sẵn .
28 SSD OCZ Trion 150 120GB Sata 3 - True Speed
1.199.990,00 36 tháng . Có hàng sẵn .
29 SSD OCZ Trion 240GB Sata 3 - True Speed
2.699.994,00 36 tháng . Có hàng sẵn .
30 SSD Plextor M6 Pro 128GB - True Speed Sata 3
1.899.986,00 60 tháng . Có hàng sẵn .
31 SSD Plextor M6 Pro 256GB - True Speed Sata 3
3.190.000,00 60 tháng . Có hàng sẵn .
32 SSD Plextor M6 Pro 512GB - True Speed Sata 3
6.549.994,00 60 tháng . Có hàng sẵn .
33 SSD Plextor M6S+ 128GB - True Speed Sata 3
1.499.999,60 36 tháng . Có hàng sẵn .
34 SSD Plextor M6S+ 256GB - True Speed Sata 3
2.499.992,00 36 tháng . Có hàng sẵn .
35 SSD Plextor M6V 128GB - True Speed Sata 3
1.349.999,20 36 tháng . Có hàng sẵn .
36 SSD Plextor M6V 256GB - True Speed Sata 3
2.194.984,00 36 tháng . Có hàng sẵn .
37 SSD Plextor M6V 512GB - True Speed Sata 3
3.799.994,00 36 tháng . Có hàng sẵn .
38 SSD Plextor M7V 128GB - True Speed Sata 3
1.199.990,00 36 tháng . Có hàng sẵn .
39 SSD Plextor M7V 256GB - True Speed Sata 3
1.929.994,00 36 tháng . Có hàng sẵn .
40 SSD Plextor S1C 128GB - Sata 3
1.179.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn
41 SSD Plextor S1C 256GB - Sata 3
1.949.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn
42 SSD Samsung 850 EVO 120GB - True Speed Sata 3
0,00 60 Tháng . Có hàng sẵn .
43 SSD Samsung 850 EVO 250GB - True Speed Sata 3
2.649.988,00 60 Tháng . Có hàng sẵn .
44 SSD Samsung 850 EVO 500GB - True Speed Sata 3
4.749.998,00 60 Tháng . Có hàng sẵn .

Sản phẩm Ổ cứng Laptop

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 HDD Western Digital Blue 1TB- 2.5 HDD
1.619.992,00 24 Tháng . Có hàng sẵn
2 HDD Western Digital Blue 500GB- 7mm 2.5 HDD
1.149.984,00 24 Tháng . Có hàng sẵn
3 HDD Western Digital Blue 750GB- 2.5 HDD
1.239.986,00 24 Tháng . Có hàng sẵn
4 HDD Western Digital Red 1TB- 2.5 HDD
1.789.986,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
5 HDD Western Digital Scorpio Black 500GB-7200 rpm 2.5
1.384.994,60 60 Tháng . Có hàng sẵn
6 HDD Western Digital Scorpio Black 750GB-7200 rpm 2.5
0,00 60 Tháng .
7 HDD Western Digital Scorpio Black 750GB-7200 rpm 2.5
1.540.000,00 60 Tháng . Có hàng sẵn

Sản phẩm Ổ Cứng Gắn Trong

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Seagate Barracuda 7200.10 80GB 7200 vòng
0,00 12 Tháng
2 Toshiba 1TB 7200rpm - Desktop HDD
1.049.994,00 24 Tháng - 1 đổi 1 mới 100% Có hàng sẵn .
3 Toshiba 2TB 7200rpm - Desktop HDD
1.749.990,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
4 Western Digital Caviar Black 1TB -64MB cache Sata 3
1.749.990,00 36 Tháng Có hàng .
5 Western Digital Caviar Black 2TB -64MB cache Sata 3
3.199.988,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
6 Western Digital Caviar Black 3TB -64MB cache Sata 3
3.999.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
7 Western Digital Caviar Black 4TB -64MB cache Sata 3
5.299.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
8 Western Digital Caviar Black 500GB 7200 vòng Sata 3
1.489.994,00 36 Tháng Có hàng sẵn
9 Western Digital Caviar Blue 1TB - 64MB cache - 5400 vòng - Sata 3
1.109.988,00 24 Tháng Có hàng sẵn
10 Western Digital Caviar Blue 1TB - 64MB cache - 7200 vòng - Sata 3
1.149.984,00 24 Tháng Có hàng sẵn
11 Western Digital Caviar Blue 250GB - 5400 vòng - Sata 3
1.089.990,00 24 Tháng Đã có hàng lại
12 Western Digital Caviar Blue 2TB - 64MB cache - 5400 vòng - Sata 3
1.749.990,00 24 Tháng Có hàng sẵn
13 Western Digital Caviar Blue 3TB - 64MB cache - 5400 vòng - Sata 3
2.279.992,00 24 Tháng Có hàng sẵn
14 Western Digital Caviar Blue 4TB - 54MB cache - 7200 vòng - Sata 3
3.199.988,00 24 Tháng Có hàng sẵn
15 Western Digital Caviar Blue 500GB - 7200 vòng - Sata 3
1.059.999,60 24 Tháng Có hàng sẵn
16 Western Digital Caviar Blue 6TB - 64MB cache - 5400 vòng - Sata 3
5.399.988,00 24 Tháng Có hàng sẵn
17 Western Digital Caviar Green 2.0TB Sata 3 6Gb/s / 64MB
1.899.986,00 24 Tháng Có Hàng
18 Western Digital Caviar Green 3.0TB 64MB cache Sata 3
2.510.002,00 24 Tháng Có hàng sẵn .
19 Western Digital Caviar Green 4.0TB 64MB cache Sata 3
3.599.992,00 24 Tháng Có hàng sẵn .
20 Western Digital Caviar Red 1TB - 24/7 64MB cache Sata 3
1.629.999,80 36 Tháng Có hàng sẵn
21 Western Digital Caviar Red 2TB - 24/7 64MB cache Sata 3
2.299.990,00 36 Tháng Có hàng sẵn
22 Western Digital Caviar Red 3TB - 24/7 64MB cache Sata 3
2.899.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
23 Western Digital Caviar Red 4TB - 24/7 64MB cache Sata 3
3.999.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
24 Western Digital Caviar Red 6TB - 24/7 64MB cache Sata 3
6.499.988,00 36 Tháng Có hàng sẵn .

Sản phẩm Ổ cứng gắn ngoài

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 HDD Lacie Porsche P\'9220 2.5” USB 3.0 1.0 TB
2.519.990,00 24 Tháng Có hàng sẵn
2 HDD Lacie Porsche P\'9220 2.5” USB 3.0 500GB
1.819.994,00 24 Tháng Có hàng sẵn
3 HDD Lacie Porsche P\'9223 Slim 2.5” USB 3.0 500GB
2.299.990,00 24 Tháng Có hàng sẵn
4 HDD Lacie Porsche P\'9230 3.5” USB 3.0 2.0 TB
3.099.998,00 24 Tháng Có hàng sẵn
5 HDD Lacie Porsche P\'9230 3.5” USB 3.0 3.0 TB
3.799.994,00 24 Tháng Có hàng sẵn
6 Seagate Goplex Home 2TB - Gigabit Network Storage System
2.999.986,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
7 Sony HD-E1 1TB Black - USB 3.0 Exteral HDD
1.749.990,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
8 Sony HD-E1 1TB Pink - USB 3.0 Exteral HDD
1.749.990,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
9 Sony HD-E1 1TB Silver - USB 3.0 Exteral HDD
1.749.990,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
10 Sony HD-E2 2TB Black - USB 3.0 Exteral HDD
2.950.002,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
11 Sony HD-E2 2TB Blue- USB 3.0 Exteral HDD
2.950.002,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
12 Sony HD-E2 2TB Silver - USB 3.0 Exteral HDD
2.950.002,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
13 Western Digital 3.5 My Book World Edition II Gigabit 2TB
2.999.986,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
14 Western Digital My Book Essential 2.0TB USB 3.0 External 3.5
0,00 36 Tháng - 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
15 Western Digital My Book Essential 3.0TB USB 3.0 External 3.5
0,00 36 Tháng - 1 đổi 1 .

Sản phẩm HDD Box & Docking

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 AC-Ryan AluboxDuo ™ LAN
0,00 12 Tháng Tạm hết
2 AC-Ryan AluboxDuo™ ONE
0,00 12 Tháng Tạm hết
3 AC-Ryan AluboxTFX ™ Mac
0,00 03 Tháng . Tạm hết
4 eSata bracket
19.998,00 Có Hàng Sẵn
5 HDD Box Buffalo DriveStation™ Combo TurboUSB 2
0,00 01 Tháng
6 HDD Box Sharkoon 5 Bay Raid - USB 3.0 & eSata
4.599.980,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
7 HDD Box Sharkoon QuickStore Portable Pro USB3.0
479.996,00 12 Tháng Có Hàng Sẵn
8 HDD Box Sharkoon QuickStore Portable Pro USB3.0 - Silver
479.996,00 12 Tháng Có Hàng Sẵn
9 HDD Box Sharkoon QuickStore Portable USB 3.0
440.000,00 12 Tháng Có Hàng Sẵn
10 HDD Box Sharkoon Rapid Case - USB 3.0
579.986,00 12 Tháng Có Hàng Sẵn
11 HDD Dock Sharkoon Sata QuickPort USB 3.0 XT
579.986,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
12 HDD Dock Sharkoon Sata QuickPort XT DUO CLONE USB 3.0
849.992,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
13 Mushkin mSATA SSD - Enclosure kit
550.000,00 12 Tháng Có Hàng Sẵn
14 Zalman HE130 Black -USB 3.0 Aluminium External HDD Box
499.994,00 12 Tháng - 1 đổi 1 Có hàng sẵn
15 Zalman HE130 Silver -USB 3.0 Aluminium External HDD Box
499.994,00 12 Tháng - 1 đổi 1 Có hàng sẵn
16 Zalman HE135 - Encryption Aluminium External HDD Box
699.996,00 12 Tháng - 1 đổi 1 Có hàng sẵn
17 Zalman VE300 Black - Aluminium External HDD Box
1.100.000,00 12 Tháng - 1 đổi 1 Có hàng sẵn
18 Zalman VE300 Silver - Aluminium External HDD Box
1.100.000,00 12 Tháng - 1 đổi 1 Đặt hàng vui lòng gọi
19 Zalman VE400 Black - Vitual Drice + External HDD Box
1.599.994,00 12 Tháng - 1 đổi 1 Có hàng sẵn
20 Zalman VE400 Silver - Vitual Drice + External HDD Box
1.599.994,00 12 Tháng - 1 đổi 1 Có hàng sẵn
21 Zalman WE450 - Mobile wireless HDD & Power Bank WIFI HDD CASE
1.799.996,00 12 Tháng - 1 đổi 1 Có hàng sẵn

Sản phẩm USB - Flash Disk

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Lexar JumpDrive S50 8GB USB2.0
64.988,00 24 Tháng - 1 đổi 1 Có hàng sẵn
2 Mushkin Enhanced Atom 16GB - Super Speed USB 3.0
275.000,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
3 Mushkin Enhanced Atom 32GB - Super Speed USB 3.0
539.990,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
4 Mushkin Enhanced Atom 8GB - Super Speed USB 3.0
184.998,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
5 Panram AT22 Red 16GB - USB 2.0 Flash Drive
149.996,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
6 Panram AT22 Red 32GB - USB 2.0 Flash Drive
259.996,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
7 Panram AT22 Red 8GB - USB 2.0 Flash Drive
90.998,60 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
8 Panram AT22 Silver 16GB - USB 2.0 Flash Drive
149.996,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
9 Panram AT22 Silver 32GB - USB 2.0 Flash Drive
259.996,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
10 Panram AT22 Silver 8GB - USB 2.0 Flash Drive
81.994,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
11 Panram AT26 Black 16GB - USB 2.0 Flash Drive
139.986,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
12 Panram AT26 Black 32GB - USB 2.0 Flash Drive
249.986,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
13 Panram AT26 Black 8GB - USB 2.0 Flash Drive
77.990,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
14 Panram AT26 Red 16GB - USB 2.0 Flash Drive
139.986,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
15 Panram AT26 Red 32GB - USB 2.0 Flash Drive
249.986,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
16 Panram AT26 Red 8GB - USB 2.0 Flash Drive
87.978,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
17 Panram GT1 Black 16GB - OTG USB 3.0 Flash Drive
249.986,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
18 Panram GT1 Black 32GB - OTG USB 3.0 Flash Drive
379.984,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
19 Panram GT1 Black 64GB - OTG USB 3.0 Flash Drive
719.994,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
20 Panram GT1 Silver 16GB - OTG USB 3.0 Flash Drive
249.986,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
21 Panram GT1 Silver 32GB - OTG USB 3.0 Flash Drive
379.984,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
22 Panram GT1 Silver 64GB - OTG USB 3.0 Flash Drive
719.994,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
23 Panram Jewel Sapphire Blue 16GB - USB 3.0 Flash Drive
249.986,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
24 Panram Jewel Sapphire Blue 64GB - USB 3.0 Flash Drive
699.996,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
25 Panram Jewel Sapphire Blue 8GB - USB 3.0 Flash Drive
169.994,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
26 Panram Jewel Sapphire Red 16GB - USB 3.0 Flash Drive
249.986,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
27 Panram Jewel Sapphire Red 64GB - USB 3.0 Flash Drive
699.996,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
28 Panram Jewel Sapphire Red 8GB - USB 3.0 Flash Drive
169.994,00 36 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
29 Sharkoon Flexi-Drive GO 8GB USB 3.0
134.992,00 24 Tháng . Có hàng sẵn
30 Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 16GB - USB 3.0 Super Speed 190MB/s
279.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn
31 USB Corsair Survivor Stealth 16GB - USB 3.0
649.979,44 36 Tháng Có hàng sẵn
32 USB Corsair Survivor Stealth 32GB - USB 3.0
949.993,88 36 Tháng Có hàng sẵn
33 USB Corsair Voyager Go 16GB USB 3.0
499.994,44 36 Tháng Có Hàng Sẵn
34 USB Corsair Voyager Go 32GB USB 3.0
749.991,66 36 Tháng Có Hàng Sẵn
35 USB Corsair Voyager Go 64GB USB 3.0
1.149.996,10 36 Tháng Có Hàng Sẵn
36 USB Corsair Voyager GT 64GB USB 3.0 Read 135MB/s Write 83MB/s
1.899.987,76 36 Tháng Có Hàng Sẵn
37 USB Kingston DataTraveler DT101 8GB
119.988,00 24 Tháng - 1 đổi 1 .
38 USB LAcie CooKey 8GB
149.996,00 24 tháng . Có hàng sẵn .

Sản phẩm Memory Card - Thẻ nhớ

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Panram Compact Flash ( CF ) UMDA 6-400X 32GB
829.994,00 60 tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
2 Panram Compact Flash ( CF ) UMDA 6-400X 64GB
1.499.999,60 60 tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
3 Panram Compact Flash ( CF ) UMDA 7-1000X 32GB
949.999,60 60 tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
4 Panram Compact Flash ( CF ) UMDA 7-1000X 64GB
1.650.000,00 60 tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
5 Panram Micro SDHC Class 10 16GB
169.994,00 60 tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
6 Panram Micro SDHC Class 10 32GB
309.980,00 60 tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
7 Panram Micro SDHC Class 10 8GB
110.000,00 60 tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
8 Panram Micro SDXC UHS-1 Class 10 64GB
649.990,00 60 tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn

Sản phẩm Màn Hình LCD

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 LG 20MP48A-P - AH-IPS + LED LCD
2.070.504,04 24 tháng Có hàng sẵn
2 Dell E2216H - Led Full HD LCD
2.830.005,86 36 Tháng Có hàng sẵn
3 Dell E2316H - Led Full HD LCD
3.250.119,40 36 Tháng Có hàng sẵn
4 Dell E2416H - Led Full HD LCD
3.549.978,30 36 Tháng Có hàng sẵn
5 Dell UltraSharp U2417H AH-IPS
5.399.988,00 36 Tháng Có hàng sẵn
6 LG 24MP68VQ Full HD - AH-IPS + LED LCD
3.910.720,00 24 tháng Có hàng sẵn .
7 AOC C2783FQ - Curved PLS Full HD LCD
7.499.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
8 AOC E2050 - LED LCD
1.889.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
9 AOC G2460PQU - 144Hz Pro Gaming Monitor
5.500.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
10 AOC G2770PQU - 144Hz Pro Gaming Monitor
7.499.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
11 AOC I2276V - IPS Full HD LCD
2.369.994,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
12 AOC I2476V - IPS Full HD LCD
3.149.982,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
13 AOC I2579V - IPS Full HD LCD
3.549.986,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
14 AOC P2370SH - PLS Full HD LCD
2.999.986,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
15 AOC Professional U2868PQU 1ms - 10 Bit 4K LCD
9.499.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
16 Asus MG279Q - WQHD 2K IPS Freesync 144Hz Gaming LCD
11.000.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
17 Asus MX239H IPS + LED Full HD LCD
5.658.989,60 36 Tháng Có hàng
18 Asus PG279Q G-Sync - World first 165Hz Ultimate Gaming LCD
19.499.986,00 36 Tháng Có hàng
19 Asus VG248QE Ready - Full HD 144Hz Gaming LCD
5.799.992,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
20 Asus VG278HE 3D Ready - Full HD 144Hz Gaming LCD
7.499.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn .
21 Asus VS228N Slim LED LCD
0,00 36 Tháng hết hàng
22 BenQ EW2775ZH Slim LED AMVA Panel Full HD LCD
4.800.004,00 36 Tháng Có hàng sẵn
23 BenQ GL2023A Slim LED LCD
1.870.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn
24 BenQ GW2255 Slim LED VA Panel Full HD LCD
2.579.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn
25 BenQ XL2411Z 1ms -144Hz Pro Gaming LCD
6.490.000,00 36 Tháng Có hàng sẵn
26 Crossover 2720 MDP Gold - QHD 10 bit color S-IPS LCD
7.499.998,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
27 Crossover 2770 MD Gold -True 10 bit Adobe RGB 99% QHD AH-IPS LCD
11.499.994,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
28 Crossover 2770 MDP Gold -True 10Bit Adobe RGB 99% QHD AH-IPS LCD
12.500.004,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
29 Crossover 27QD - QHD 8 bit color S-IPS LCD
8.499.986,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
30 Crossover 27QD-P - QHD 8 bit color S-IPS LCD
8.800.000,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
31 Crossover 27S IPS DP - 2K Freesync 75Hz Gaming IPS LCD
7.499.998,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . hết hàng
32 Crossover 290M - Ultra Wide 8 bit color S-IPS LCD
7.499.998,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
33 Crossover 324K UHD - 4K UHD real 60Hz 10 bit AH-IPS Professional LCD
12.500.004,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . hết hàng
34 Crossover 344QP DP -Borderless UltraWide Home Cinema AH-IPS LCD
9.499.996,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . hết hàng
35 Crossover BlackTune 32X QHD LED - 1.07B (10 bit) color LCD
13.999.986,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
36 Crossover BlackTune 32X2-P QHD LED - 1.07B (10 bit) color LCD
15.999.984,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
37 Dell Professional P2217H - AH-IPS Led Full HD LCD
3.249.994,00 36 Tháng 1 đổi 1 . Có hàng sẵn
38 Dell Professional P2314H - AH-IPS Led Full HD LCD
0,00 36 Tháng 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
39 Dell Professional P2317H - AH-IPS Led Full HD LCD
3.749.988,00 36 Tháng 1 đổi 1 . Có hàng sẵn
40 Dell S2216H - Glossy AH-IPS Led Full HD LCD
3.399.990,00 36 Tháng 1 đổi 1 . Có hàng sẵn
41 Dell S2316H - Glossy AH-IPS Led Full HD LCD
3.699.982,00 36 Tháng 1 đổi 1 . Có hàng sẵn
42 Dell S2415H - Glossy AH-IPS Led Full HD LCD
5.099.996,00 36 Tháng 1 đổi 1 . Hết hàng
43 Dell UltraSharp P2415Q -10bit 4K IPS LCD
10.199.992,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
44 Dell UltraSharp P2715Q -10bit 4K IPS LCD
14.499.980,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
45 Dell UltraSharp U2414H AH-IPS
5.049.990,00 36 Tháng Có hàng sẵn
46 Dell UltraSharp U2515H - QHD IPS LCD
7.099.994,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
47 Dell UltraSharp U2711H - 10 bit H-IPS
9.999.999,90 06 Tháng Có hàng sẵn
48 Dell UltraSharp U2715H - QHD IPS LCD
11.399.982,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
49 Dell UltraSharp U3011 - 10 Bit H-IPS
15.999.999,84 06 Tháng Có hàng sẵn
50 Dell UltraSharp U3415W Curved - Ultra Wide 10Bit IPS LCD
22.500.060,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
51 Dell UltraSharp UP2715K - 5K 10Bit IPS LCD
41.999.980,00 36 Tháng . Có hàng sẵn
52 LG 19M37A-B - LED LCD
1.919.985,76 24 Tháng Có hàng sẵn .
53 LG 20MP47A-P - AH-IPS + LED LCD
2.059.993,98 24 Tháng hết hàng
54 LG 22MP48 Full HD -IPS LED LCD
2.749.991,64 24 Tháng Có hàng sẵn
55 LG 24GM77 1ms -144Hz Gaming LCD
6.299.992,16 24 Tháng Có hàng sẵn
56 LG 24MP47HQ Full HD - AH-IPS + LED LCD
3.399.993,30 24 Tháng Có hàng sẵn
57 LG 24MP56HQ Full HD - AH-IPS + LED LCD
3.500.005,52 24 Tháng Có hàng sẵn
58 LG 24MP58VQ Full HD - AH-IPS + LED LCD
3.399.993,30 24 Tháng Có hàng sẵn
59 LG 24MP88HM Frameless Full HD - AH-IPS + LED LCD
4.499.994,40 24 Tháng Có hàng .
60 LG 27MP37HQ Full HD - AH-IPS + LED LCD
4.499.994,40 24 Tháng Có hàng sẵn
61 LG 27MP57HQ Full HD - AH-IPS + LED LCD
4.699.996,62 24 Tháng Có hàng sẵn
62 LG 27MP66HQ Full HD - AH-IPS + LED LCD
4.399.982,18 24 Tháng Có hàng sẵn
63 LG 29UC88 Curved Ultra Wide - AH-IPS + LED LCD
8.685.997,98 24 Tháng Có hàng sẵn .
64 LG 29UM68 Ultra Wide - AH-IPS + LED LCD
6.666.000,00 24 Tháng Có hàng .
65 LG 32LH512D - TV LCD
5.049.983,84 24 Tháng Có hàng sẵn
66 LG 34UC98 Curved - 21:9 UltraWide AH-IPS LCD
20.603.983,84 24 Tháng Có hàng .
67 Philips 273G3 27
3.999.996,00 36 Tháng Có hàng sẵn

Sản phẩm Kit Keyboard & Mouse

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 CM Storm Devastator - Gaming keyboard & Mouse combo
749.999,80 12 Tháng . Có hàng sẵn .
2 Logitech MK235 - Wireless Keyboard & Mouse Combo
419.980,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
3 Logitech MK270 - Wireless Keyboard & Mouse Combo
449.988,00 36 Tháng . Có hàng sẵn .
4 Zalman K380 Keyboard & Mouse Combo
0,00 12 Tháng .

Sản phẩm Keyboard - Bàn Phím

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 infinity Zeus Aluminium Gold-Rainbow Led Imitation Mechanical Gaming keyboard
499.994,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
2 Asus Strix Tactic Pro -Cherry MX Mechanical Gaming Keyboard
2.249.984,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
3 Bluetooth keyboard Dinovo Edge
3.989.993,70 36 Tháng Có hàng sẵn
4 Cherry MX 2.0 Blue Switch - Mechanical Keyboard
899.998,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
5 Cherry MX 2.0 Brown Switch - Mechanical Keyboard
899.998,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
6 Cherry MX 2.0 Red Switch - Mechanical Keyboard
899.998,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
7 Cherry MX 3.0 Blue Switch - Mechanical Keyboard
1.299.980,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
8 Cherry MX 3.0 Brown Switch - Mechanical Keyboard
1.299.980,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
9 Cherry MX 3.0 Red Switch - Mechanical Keyboard
1.299.980,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
10 Cherry MX 6.0 Red Switch -The World's Best Mechanical Keyboard
2.999.986,00 24 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
11 CM Storm QuickFire Rapid I - Cherry MX Blue Mechanical Keyboard
2.349.996,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
12 CM Storm QuickFire Rapid I - Cherry MX Red Mechanical Keyboard
2.599.982,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
13 CM Storm QuickFire Ultimate - Cherry MX Blue Mechanical Keyboard
2.099.988,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
14 Corsair Strafe - Cherry MX Brown Mechanical Gaming Keyboard
2.689.997,64 24 Tháng Có hàng sẵn .
15 Corsair Strafe - Cherry MX Red Mechanical Gaming Keyboard
2.689.997,64 24 Tháng Có hàng sẵn .
16 Corsair Strafe RGB - Cherry MX Brown Mechanical Gaming Keyboard
3.349.998,30 24 Tháng Có hàng sẵn .
17 Corsair Strafe RGB - Cherry MX Red Mechanical Gaming Keyboard
3.349.998,30 24 Tháng Có hàng sẵn .
18 Corsair Strafe RGB - Cherry MX Silent Mechanical Gaming Keyboard
3.864.991,24 24 Tháng Có hàng sẵn .
19 Corsair Vengeance K65 RGB - Compact Mechanical Gaming Keyboard
3.359.997,30 24 Tháng Có hàng sẵn
20 Corsair Vengeance K70 -Cherry MX Red Mechanical Gaming Keyboard
3.214.989,58 24 Tháng Có hàng sẵn
21 Corsair Vengeance K70 RGB - Mechanical Gaming Keyboard
4.089.990,96 24 Tháng Có hàng sẵn
22 Corsair Vengeance K95 RGB -MX Brown Mechanical Gaming Keyboard
4.679.976,40 24 Tháng Có hàng sẵn
23 Corsair Vengeance K95 RGB -MX Red Mechanical Gaming Keyboard
4.479.996,40 24 Tháng Có hàng sẵn
24 Cougar 450K - Hybrid Mechanical Gaming Keyboard
849.992,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
25 Cougar Attack X3 Premium - Cherry MX Mechanical Aluminium Gaming Keyboard
1.899.986,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
26 Cougar Attack X3 RGB Premium - Cherry MX Mechanical Aluminium Gaming Keyboard
2.799.984,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
27 FoxXray Dark Soul 6 colors - Blue Switch Mechanical Gaming Keyboard
1.799.996,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
28 FoxXray Dark Soul 6 colors - Red Switch Mechanical Gaming Keyboard
1.799.996,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
29 FoxXray Hurricane - Gaming Keyboard
194.986,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
30 FoxXray Photon FX - 3 colors Backlight Gaming Keyboard
469.986,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
31 FoxXray Swift - Gaming Keyboard
0,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
32 Gskill Ripjaws KM570 - Cherry MX-Blue Mechanical Gaming Keyboard
1.799.996,00 24 tháng . Có hàng sẵn .
33 Gskill Ripjaws KM570 - Cherry MX-Brown Mechanical Gaming Keyboard
1.799.996,00 24 tháng . Có hàng sẵn .
34 Gskill Ripjaws KM570 - Cherry MX-Red Mechanical Gaming Keyboard
1.799.996,00 24 tháng . Có hàng sẵn .
35 Gskill Ripjaws KM780R RGB Led - Cherry MX Mechanical Gaming Keyboard
3.649.998,00 24 tháng . Có hàng sẵn .
36 infinity Aqua Black - 3 mode Rainbow led Gaming Keyboard
229.988,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
37 infinity Aqua White - 3 mode Rainbow led Gaming Keyboard
229.988,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
38 infinity Azure - Customs RGB led Mechanical Blue Gaming Keyboard
1.589.984,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
39 infinity Champions - Rainbow Led RGB side Mechanical Blue Gaming Keyboard
990.000,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
40 infinity Phoenix Red/Black - 3 color Led Imitation Mechanical Gaming keyboard
449.988,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
41 infinity Phoenix White/Grey - 3 color Led Imitation Mechanical Gaming keyboard
449.988,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
42 infinity Pro 104 Black - RGB led Mechanical Blue Keyboard
1.499.982,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
43 infinity Pro 104 Black - RGB led Mechanical Brown Keyboard
1.499.982,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
44 infinity Pro 104 White - RGB led Mechanical Blue Keyboard
1.499.982,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
45 infinity Pro 104 White - RGB led Mechanical Brown Keyboard
1.499.982,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
46 infinity RG-928 Black -RGB led Mechanical Blue Keyboard
1.999.998,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
47 infinity RG-928 Black -RGB led Mechanical Brown Keyboard
1.499.982,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
48 infinity RG-928 Black -RGB led Mechanical red Keyboard
1.499.982,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
49 infinity RG-928 White -RGB led Mechanical Blue Keyboard
1.999.998,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
50 infinity RG-928 White -RGB led Mechanical Brown Keyboard
1.999.998,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
51 infinity RG-928 White -RGB led Mechanical red Keyboard
1.999.998,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
52 infinity RG-987 Black - Cherry MX Blue - White led TKL Mechacnical Keyboard
1.899.986,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
53 infinity RG-987 Black -RGB led Mechanical Blue TKL Keyboard
1.299.980,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
54 infinity RG-987 Black -RGB led Mechanical Brown TKL Keyboard
1.299.980,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
55 infinity RG-987 Black -RGB led Mechanical Red TKL Keyboard
1.299.980,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
56 infinity RG-987 White - Cherry MX Blue - White led TKL Mechacnical Keyboard
1.899.986,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
57 infinity RG-987 White -RGB led Mechanical Blue TKL Keyboard
1.899.986,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
58 infinity RG-987 White -RGB led Mechanical Brown TKL Keyboard
1.899.986,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
59 infinity RG-987 White -RGB led Mechanical Red TKL Keyboard
1.899.986,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
60 infinity RK61 Black - Rainbow Led Bluetooth Mechanical Blue Mini Keyboard
1.499.999,60 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
61 infinity RK61 Black - White Led- Cherry MX Blue Mechanical Keyboard
1.399.992,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
62 infinity RK61 Blue - Rainbow Led Bluetooth Mechanical Blue Mini Keyboard
1.499.999,60 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
63 infinity RK61 Pink - Rainbow Led Bluetooth Mechanical Blue Mini Keyboard
1.499.999,60 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
64 infinity RK61 White - Rainbow Led Bluetooth Mechanical Blue Mini Keyboard
1.499.999,60 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
65 infinity RK61 White - White Led- Cherry MX Blue Mechanical Keyboard
1.399.992,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
66 infinity Side 108 Black - Side RGB + Rainbow led Mechanical Blue Keyboard
1.999.998,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
67 infinity Side 108 Black - Side RGB + Rainbow led Mechanical Brown Keyboard
1.999.998,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
68 infinity Side 108 Black - Side RGB + Rainbow led Mechanical Red Keyboard
1.999.998,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
69 infinity Side 108 White - Side RGB + Rainbow led Mechanical Blue Keyboard
1.999.998,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
70 infinity Side 108 White - Side RGB + Rainbow led Mechanical Brown Keyboard
1.999.998,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
71 infinity Side 108 White - Side RGB + Rainbow led Mechanical Red Keyboard
1.999.998,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
72 infinity Titan - Frameless Gaming keyboard
99.990,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
73 infinity Witcher - 3 color Led Imitation Mechanical Gaming keyboard
399.982,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
74 infinity Zeus Aluminium Grey -Rainbow Led Imitation Mechanical Gaming keyboard
499.994,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
75 Intopic KBD-60 ( English Version )- Keyboard
0,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% .
76 Intopic KBD-USB-52 ( English Version )- Aluminium Keyboard
269.984,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
77 R8 Color Edge KB-1858 - Multi Color LED Gaming Keyboard
299.992,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
78 R8 Evil Angel Colorful KB-1853 -LED Rainbow Gaming Keyboard
330.000,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
79 R8 Evil Angel KB-1852 - Rainbow Gaming Keyboard
220.000,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
80 R8 KB-1816 - Multimedia Keyboard
0,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
81 R8 KB-1856 -Tri-color LED Gaming Keyboard
379.984,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
82 R8 KB-1866 Imitation Mechanical -Tri-color LED Aluminium Gaming Keyboard
899.998,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
83 Roccat Isku – Multi Color Illuminated Gaming Keyboard
0,00 24 Tháng - 1 đổi 1 có hàng sẵn
84 Roccat Isku FX – Multi Color Illuminated Gaming Keyboard
0,00 24 Tháng - 1 đổi 1 có hàng sẵn
85 Sharkoon Shark Zone K30 -illuminatied Gaming Keyboard
599.984,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
86 Sharkoon Tactix Gaming Keyboard
220.000,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
87 SteelSeries 6GV2 Red Cherry Switch - Gaming Keyboard US
0,00 12 Tháng
88 Zalman K200M - Multimedia Keyboard
0,00 12 Tháng . Tạm hết
89 Zalman K300M - Gaming Keyboard
0,00 12 Tháng .
90 Zalman K400G - Dual color illuminated Gaming Keyboard
0,00 12 Tháng .
91 Zalman K500 - Mechanical Keyboard
0,00 12 Tháng .
92 Zalman Z-Machine K700M - Pro Gaming Cherry MX Mechanical Keyboard
2.699.994,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
93 Zowie Celeritas Black Cherry Brown - Gaming Mechanical Keyboard
2.449.986,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
94 Zowie Celeritas Blue Cherry Brown - Gaming Mechanical Keyboard
2.449.986,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
95 Zowie Celeritas Pink Cherry Brown - Gaming Mechanical Keyboard
2.449.986,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .

Sản phẩm Keycaps

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Tai-Hao Double Shot ABS Army Green mixed - Full 104 keys
499.994,00 Có hàng sẵn .
2 Tai-Hao Double Shot ABS Blue/White Text - Full 104 keys
449.988,00 Có hàng sẵn .
3 Tai-Hao Double Shot ABS Carbon Black - Full 104 keys
599.984,00 Có hàng sẵn .
4 Tai-Hao Double Shot ABS Clouds N Skies mixed - Full 104 keys
550.000,00 Có hàng sẵn .
5 Tai-Hao Double Shot ABS Dark Grey/Black mixed - Full 104 keys
550.000,00 Có hàng sẵn .
6 Tai-Hao Double Shot ABS Dark Violet/White mixed - Full 104 keys
499.994,00 Có hàng sẵn .
7 Tai-Hao Double Shot ABS Green/White Text - Full 104 keys
449.988,00 Có hàng sẵn .
8 Tai-Hao Double Shot ABS Grey/Black mixed - Full 104 keys
550.000,00 Có hàng sẵn .
9 Tai-Hao Double Shot ABS Light Green/White Text - Full 104 keys
449.988,00 Có hàng sẵn .
10 Tai-Hao Double Shot ABS Lime/White mixed - Full 104 keys
499.994,00 Có hàng sẵn .
11 Tai-Hao Double Shot ABS Minions mixed - Full 104 keys
550.000,00 Có hàng sẵn .
12 Tai-Hao Double Shot ABS Orange/Grey mixed - Full 104 keys
499.994,00 Có hàng sẵn .
13 Tai-Hao Double Shot ABS Orange/White Text - Full 104 keys
449.988,00 Có hàng sẵn .
14 Tai-Hao Double Shot ABS Pink/Red Text - Full 104 keys
449.988,00 Có hàng sẵn .
15 Tai-Hao Double Shot ABS Purple/White Text - Full 104 keys
449.988,00 Có hàng sẵn .
16 Tai-Hao Double Shot ABS Raspberry/White mixed - Full 104 keys
499.994,00 Có hàng sẵn .
17 Tai-Hao Double Shot ABS Red/White Text - Full 104 keys
449.988,00 Có hàng sẵn .
18 Tai-Hao Double Shot ABS Single Tone Cotton Candy - Full 104 keys
550.000,00 Có hàng sẵn .
19 Tai-Hao Double Shot ABS Single Tone Tender Blue - Full 104 keys
550.000,00 Có hàng sẵn .
20 Tai-Hao Double Shot ABS Violet/White mixed - Full 104 keys
499.994,00 Có hàng sẵn .
21 Tai-Hao Double Shot ABS White/Blue mixed - Full 104 keys
0,00 Có hàng sẵn .
22 Tai-Hao Double Shot ABS White/Blue Text - Full 104 keys
469.986,00 Có hàng sẵn .
23 Tai-Hao Double Shot ABS White/Green mixed - Full 104 keys
0,00 Có hàng sẵn .
24 Tai-Hao Double Shot ABS White/Green Text - Full 104 keys
469.986,00 Có hàng sẵn .
25 Tai-Hao Double Shot ABS White/Grey mixed - Full 104 keys
550.000,00 Có hàng sẵn .
26 Tai-Hao Double Shot ABS White/Pink mixed - Full 104 keys
550.000,00 Có hàng sẵn .
27 Tai-Hao Double Shot ABS White/Pink Text - Full 104 keys
469.986,00 Có hàng sẵn .
28 Tai-Hao Double Shot ABS White/Red mixed - Full 104 keys
550.000,00 Có hàng sẵn .
29 Tai-Hao Double Shot ABS White/Red Text - Full 104 keys
469.986,00 Có hàng sẵn .
30 Tai-Hao Double Shot ABS Yellow/White Text - Full 104 keys
449.988,00 Có hàng sẵn .
31 Tai-Hao Double Shot PBT Orange/Black -Nano Antibiosis 99.9% 104 keys
899.998,00 Có hàng sẵn .
32 Tai-Hao Double Shot PBT Pink/Light Blue -Nano Antibiosis 99.9% 104 keys
899.998,00 Có hàng sẵn .
33 Tai-Hao Double Shot PBT Rainbow -Nano Antibiosis 99.9% 104 keys
999.988,00 Có hàng sẵn .
34 Tai-Hao Double Shot PBT Red/Black -Nano Antibiosis 99.9% 104 keys
899.998,00 Có hàng sẵn .
35 Tai-Hao Double Shot PBT Yellow/Black -Nano Antibiosis 99.9% 104 keys
899.998,00 Có hàng sẵn .

Sản phẩm Mouse - Chuột

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Asus Echelon Camo - Avago 9500 Laser Gaming Mouse
699.996,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
2 Asus ROG Gladius - Progaming Mouse
1.549.988,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
3 Asus Strix Claw - Progaming Mouse
1.389.999,60 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
4 Corepad Skatez Pro for Tt eSPORTS Black -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
5 Corepad Skatez Pro for Tt eSPORTS Black Element -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
6 Corepad Skatez Pro for Tt eSPORTS Theron -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
7 Corepad Skatez Pro for Apple Magic Mouse -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
8 Corepad Skatez Pro for Apple Mighty Mouse -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
9 Corepad Skatez Pro for Corsair Vengeance M60/M65-100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
10 Corepad Skatez Pro for Corsair Vengeance M90/M95-100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
11 Corepad Skatez Pro for Logitech Everywhere MX-905-100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
12 Corepad Skatez Pro for Logitech G100 / G100S -100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
13 Corepad Skatez Pro for Logitech G300 / G300S -100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
14 Corepad Skatez Pro for Logitech G400 / G400S m MX518 V2-100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
15 Corepad Skatez Pro for Logitech G9 / G9X -100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
16 Corepad Skatez Pro for Logitech MX Performance / MX 950 -100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
17 Corepad Skatez Pro for Logitech MX Revolution / MX Performance -100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
18 Corepad Skatez Pro for Logitech MX1100 -100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
19 Corepad Skatez Pro for Logitech V320 , V450 , M505 , M525 . -100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
20 Corepad Skatez Pro for Logitech VX Nano - 100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
21 Corepad Skatez Pro for Logitech VX revolution -100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
22 Corepad Skatez Pro for Microsoft IE Series -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
23 Corepad Skatez Pro for Razer Abyssus Series -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
24 Corepad Skatez Pro for Razer Death Adder Series -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
25 Corepad Skatez Pro for Razer Mamba Series -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
26 Corepad Skatez Pro for Razer Naga Epic/Hex -100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
27 Corepad Skatez Pro for Razer Naga series -100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
28 Corepad Skatez Pro for Razer Ouroboros -100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
29 Corepad Skatez Pro for Razer Taipan -100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
30 Corepad Skatez Pro for Roccat Kone / + / XTD -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
31 Corepad Skatez Pro for Roccat Kone Pure -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
32 Corepad Skatez Pro for Roccat Kova / + -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
33 Corepad Skatez Pro for Roccat Pyra / Pyra Wireless -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
34 Corepad Skatez Pro for Roccat Savu & Lua -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
35 Corepad Skatez Pro for Saitek Cyborg R.A.T 3, 5, 7 & 9 / MMO7 -100% PTFE Mouse feet
119.988,00 Có hàng sẵn
36 Corepad Skatez Pro for Sharkoon FireGlider / A4tech -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
37 Corepad Skatez Pro for Steelseries Ikari Series -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
38 Corepad Skatez Pro for Steelseries Kinzu-Kana Series -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
39 Corepad Skatez Pro for Steelseries Xai-Sensei Series -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
40 Corepad Skatez Pro for Universal Use -100% PTFE Mouse feet
135.999,60 Có hàng sẵn
41 Corepad Skatez Pro for Zowie EC1/EC2 -100% PTFE Mouse feet
110.000,00 Có hàng sẵn
42 Corsair M65 RGB Black - Laser Gaming Mouse
1.589.996,54 24 Tháng . Có hàng sẵn .
43 Corsair M65 RGB White - Laser Gaming Mouse
1.589.996,54 24 Tháng . Có hàng sẵn .
44 Corsair Sabre RGB - Laser Gaming Mouse
1.489.984,32 24 Tháng . Có hàng sẵn .
45 Cougar 200M - Optical Gaming Mouse
349.998,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
46 Cougar 250M Black RGB Led - Optical Pro Gaming Mouse
550.000,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
47 Cougar 250M White RGB Led - Optical Pro Gaming Mouse
550.000,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
48 Cougar 450M Black/Green RGB Led - Optical Pro Gaming Mouse
949.999,60 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
49 Cougar 450M White/Green RGB Led - Optical Pro Gaming Mouse
949.999,60 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
50 Cougar 500M Black RGB Led - Avago A3090 Optical Gaming Mouse
799.986,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
51 Cougar 550M Blue RGB Led - Ultimate Optical Gaming Mouse
1.049.994,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
52 Cougar 700M Esports Red RGB Led - Laser Pro Gaming Mouse
1.349.986,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
53 Cougar 700M Silver RGB Led - Laser Pro Gaming Mouse
1.249.996,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
54 Cougar Bunker - Vacuum Mouse Bungee
319.990,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
55 Cougar Minos X1 - Optical Gaming Mouse
449.988,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
56 Cougar Minos X3 RGB Led - Optical Pro Gaming Mouse
649.990,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
57 Cougar Revenger RGB Led -12,000 DPI Optical Gaming Mouse
1.249.996,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
58 FoxXray Antares - Gaming Mouse Bungee
149.996,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
59 FoxXray Armor Red - Avago Optical Gaming Mouse
249.999,20 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
60 FoxXray Armor Silver - Avago Optical Gaming Mouse
249.999,20 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
61 FoxXray Assassin - Optical Gaming Mouse
194.986,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
62 FoxXray Frimaire Black - Optical Gaming Mouse
220.000,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
63 FoxXray Frimaire Orange - Optical Gaming Mouse
220.000,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
64 FoxXray Frimaire Red - Optical Gaming Mouse
220.000,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
65 FoxXray Frimaire White - Optical Gaming Mouse
220.000,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
66 FoxXray King Kong Black/red - Avago Gaming Mouse
499.994,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
67 FoxXray Lightning Blue - Optical Gaming Mouse
449.988,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
68 FoxXray Lightning Orange - Optical Gaming Mouse
449.988,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
69 FoxXray Super Nova - Avago Gaming Mouse
559.999,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
70 Gskill Ripjaws MX780 RGB Led - Gaming Mouse
3.649.998,00 24 tháng . Có hàng sẵn .
71 infinity Doom Black - 2400 DPI Gaming Mouse
179.999,60 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
72 infinity Doom White - 2400 DPI Gaming Mouse
179.999,60 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
73 infinity Luna Black - 2400 DPI Gaming Mouse
179.999,60 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
74 infinity Luna White - 2400 DPI Gaming Mouse
179.999,60 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
75 infinity Prime - RGB Led 4000 DPI Gaming Mouse
229.988,00 12 tháng . 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
76 Intopic 510 - Wireless Optical Mouse
189.992,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
77 Intopic 590 Blue-LED Grey - Wireless Optical Mouse
199.980,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
78 Intopic 590 Blue-LED Red - Wireless Optical Mouse
199.980,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
79 Intopic 610 Blue-LED Gold - Wireless Optical Mouse
209.990,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
80 Intopic BL-560 Blue-LED - Wireless Optical Mouse
179.999,60 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
81 Intopic BL-560 White Blue-LED - Wireless Optical Mouse
179.999,60 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
82 Leetgion El\'Druin - Gaming Mouse by Thermalright
2.099.999,00 24 Tháng Có hàng sẵn
83 Leetgion Hellion - Gaming Mouse by Thermalright
1.999.998,00 24 Tháng Có hàng sẵn
84 Logitech G102 Gaming Mouse
579.994,80 24 tháng Có hàng sẵn
85 Logitech V470 bluetooth Laser Mouse
489.997,20 36 Tháng Có hàng sẵn
86 R8 M-1608 Black - Optical Mouse
0,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
87 R8 M-1608 Grey - Optical Mouse
0,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
88 R8 M-1608 White - Optical Mouse
0,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
89 R8 M-1609 Colorful Black - Optical Mouse
0,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
90 R8 M-1609 Colorful White - Optical Mouse
0,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
91 R8 M-1660 Colorful - Avago Gaming Mouse
189.992,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
92 Razer Abyssus 2000 and Goliathus Control Fissure Mouse Mat Bundle
789.998,00 12 Tháng Có hàng
93 Razer Abyssus 2000 and Goliathus Speed Terra Mouse Mat Bundle
789.998,00 12 Tháng Có hàng
94 Razer Abyssus V2 Essential Ambidextrous Gaming Mouse
990.000,00 12 Tháng Có hàng
95 Razer DeathAdder Elite - Ergonomic Gaming Mouse
1.689.996,00 24 Tháng Có hàng
96 Razer Diamondback (2016) - Gaming Mouse
1.989.988,00 24 Tháng Có hàng
97 Razer Mamba 16000 - Gaming Mouse
3.489.992,00 24 Tháng Có hàng
98 Razer Mamba Tournament Edition - Gaming Mouse
2.189.990,00 24 Tháng Có hàng
99 Razer Naga Chroma - Gaming Mouse
2.090.000,00 24 Tháng Có hàng
100 Razer Naga Hex V2 - Gaming Mouse
2.090.000,00 24 Tháng Có hàng
101 Razer Orochi 2015 - Gaming Mouse
1.689.996,00 24 Tháng Có hàng
102 Razer Tron mouse + Mat bundle
0,00 06 Tháng Có hàng
103 Roccat Apuri Hub USB & Mouse Bungee
449.988,00 12 Tháng Có hàng sẵn
104 Roccat Into – Street-Proof Messenger Bag
2.099.999,00 Có hàng sẵn
105 Roccat Kone Mousefeet
149.996,00 Có hàng sẵn
106 Roccat Kone Pure Mousefeet
149.996,00 Có hàng sẵn
107 Roccat Kone XTD Mousefeet
149.996,00 Có hàng sẵn
108 Roccat Kone+ Mousefeet
149.996,00 Có hàng sẵn
109 Roccat Kova Mousefeet
149.996,00 Có hàng sẵn
110 Roccat Kova[+] – Max Performance Gaming Mouse
0,00 24 Tháng - 1 đổi 1 có hàng sẵn
111 Roccat Kova+ Mousefeet
149.996,00 Có hàng sẵn
112 Roccat Lua Mousefeet
119.988,00 Có hàng sẵn
113 Roccat Pyra – Mobile Wired Gaming Mouse
349.998,00 24 Tháng - 1 đổi 1 Có hãng sẵn
114 Roccat Pyra Wired Mousefeet
119.988,00 Có hàng sẵn
115 Roccat Pyra Wireless Mousefeet
119.988,00 Có hàng sẵn
116 Roccat Savu – Mid-Size Hybrid Gaming Mouse
749.999,80 24 Tháng - 1 đổi 1 Có hãng sẵn
117 Roccat Savu Mousefeet
149.996,00 Có hàng sẵn
118 Sharkoon Drakonia Black - Avago 9800 Gaming Mouse
699.996,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
119 Sharkoon FireGlider Optical - Gaming Optical Mouse
499.994,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
120 Sharkoon Shark Force Black - Gaming Optical Mouse
249.986,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
121 Sharkoon Shark Force Green - Gaming Optical Mouse
249.986,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
122 Sharkoon Shark Force Pink - Gaming Optical Mouse
249.986,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
123 Sharkoon Shark Force White - Gaming Optical Mouse
249.986,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
124 Sharkoon Sjhark Zone M51+ - Mouse + Bungee Gaming Bundle
899.998,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
125 Zalman Eclipse GM3 8200 Dpi - Avago 9800 Gaming Laser Mouse
649.990,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
126 Zalman GM1 - Avago 9500 Gaming Laser Mouse
550.000,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
127 Zalman M100 - 3D Optical Mouse
0,00 12 Tháng .
128 Zalman M130C Black -Multi-Gesture Optical Mouse
159.984,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
129 Zalman M130C White -Multi-Gesture Optical Mouse
159.984,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
130 Zalman M200 - Optical Gaming Mouse
0,00 12 Tháng . Tạm hết
131 Zalman M250 - Gaming Mouse
249.986,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
132 Zalman M300 - Gaming Mouse
249.986,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
133 Zalman M400 - Gaming Mouse
349.998,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
134 Zalman M401R - Avago A5050 Gaming Mouse
299.992,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
135 Zalman M500WL - Wireless Optical Mouse
0,00 12 Tháng .
136 Zalman M520W Black - Wireless Optical Mouse
220.000,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
137 Zalman M520W Red - Wireless Optical Mouse
220.000,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
138 Zalman M600R - Real 4K RGB Gaming Mouse
649.990,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
139 Zowie Camade Black/Red - Pro Bungee
599.984,00 Có hàng sẵn .
140 Zowie EC1-A Avago 3310 - Pro Gaming Mouse
1.699.984,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
141 Zowie EC2-A Avago 3310 - Pro Gaming Mouse
1.650.000,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
142 Zowie FK1 Avago 3310 - Pro Gaming Mouse
1.699.984,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
143 Zowie FK1+ Avago 3310 - Pro Gaming Mouse
1.749.990,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
144 Zowie FK2 Avago 3310 - Pro Gaming Mouse
1.650.000,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
145 Zowie Skates-Type A - Mouse Feet
149.996,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
146 Zowie Speedy Skates-BF - Mouse Feet
149.996,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
147 Zowie ZA11 Avago 3310 - Pro Gaming Mouse
1.749.990,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
148 Zowie ZA12 Avago 3310 - Pro Gaming Mouse
1.749.990,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
149 Zowie ZA13 Avago 3310 - Pro Gaming Mouse
1.749.990,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .

Sản phẩm Mouse pads - Bàn di chuột

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Asus Echelon Camo -Gaming Mouse Pad
309.999,80 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn .
2 Asus ROG Whetstone - Pro Gaming Mousepad
799.999,20 Có hàng sẵn .
3 CM Storm CS-X Battle Gaming Mouse Pad
440.000,00 Có hàng sẵn
4 CM Storm Power RX Gaming Mouse Pad
799.999,20 Có hàng sẵn
5 CM Storm Speed RX - Large Size Gaming Mouse Pad
449.999,00 Có hàng sẵn
6 CM Storm Speed RX - Medium Size Gaming Mouse Pad
379.999,40 Có hàng sẵn
7 CM Storm Speed RX - Mini Size Gaming Mouse Pad
279.994,00 Có hàng sẵn
8 Corepad Deskpad XL - Gaming Mouse Pad
550.000,00 Có hàng sẵn
9 Corepad Deskpad XXXL - Gaming Mouse Pad
749.999,80 Có hàng sẵn
10 Corepad Deskpad XXXXL - Gaming Mouse Pad
899.998,00 Có hàng sẵn
11 Corepad Eyepad Large Size - Gaming Mouse Pad
379.984,00 Có hàng sẵn
12 Corepad Eyepad Medium Size - Gaming Mouse Pad
299.992,00 Có hàng sẵn
13 Corepad Keira Large Size - Hybrid Gaming Mouse Pad
749.999,80 Có hàng sẵn
14 Corepad Keira Medium Size - Hybrid Gaming Mouse Pad
599.984,00 Có hàng sẵn
15 Corepad Keira White Medium Size - Hybrid Gaming Mouse Pad
599.984,00 Có hàng sẵn
16 Corsair MM200 Extended - Mousepad
779.988,66 Có hàng sẵn .
17 Corsair MM200 Medium - Mousepad
299.992,22 Có hàng sẵn .
18 Corsair MM400 - Hard pad
519.992,44 Có hàng sẵn .
19 Corsair MM600 - Dual Layer Hard pad
829.983,66 Có hàng sẵn .
20 Cougar Arena - Water Resistance Extra Large Gaming Mousepad .
499.994,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
21 Cougar Control 2 - Water Resistance Medium Gaming Mousepad
249.986,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
22 Cougar Speed 2 - Water Resistance Medium Gaming Mousepad
249.986,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
23 FoxXray ChaoticX - Professional Gaming Mousepad
199.980,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
24 Gskill Ripjaws MPX780 - Gaming Mousepad
229.988,00 Có hàng sẵn .
25 Inwin Rocket Mat - Aluminium Mouse Mat
799.999,20 Có hàng sẵn
26 Roccat Hiro – 3D Supremacy Surface Gaming Mousepad
699.996,00 Có hàng sẵn
27 Roccat Sense Adrenalin Blue High Precision Gaming Mousepad
349.998,00 Có hàng sẵn
28 Roccat Sense Glacier Blue High Precision Gaming Mousepad
349.998,00 Có hàng sẵn
29 Roccat Sense Meteor Blue High Precision Gaming Mousepad
349.998,00 Có hàng sẵn
30 Roccat Sota Granular Black Gaming Mousepad
399.999,60 Có hàng sẵn
31 Roccat Sota Granular Blue Gaming Mousepad
399.999,60 Có hàng sẵn
32 Roccat Taito King-Size Shiny Black 3mm Gaming Mousepad
349.998,00 Có hàng sẵn
33 Sharkoon 1337 Mat Black - Gaming mouse mat
199.980,00 Có hàng sẵn .
34 Sharkoon 1337 Touch Mat - Gaming Hard mouse pad
399.999,60 Có hàng sẵn .
35 Sharkoon Drakonia Gaming mouse mat
209.990,00 Có hàng sẵn .
36 Sharkoon Fire Glider Mat - Gaming mouse mat
209.990,00 Có hàng sẵn .
37 Sharkoon Fire Ground Mat - Gaming mouse mat
550.000,00 Có hàng sẵn .
38 Sharkoon Keto Mat - Gaming mouse mat
149.996,00 Có hàng sẵn .
39 SteelSeries QCK Frost Blue - Gaming Mouse pad
349.998,00 Có hàng sẵn
40 SteelSeries QCK+ 4 NiP - Gaming Mouse pad
499.994,00 Có hàng sẵn .
41 SteelSeries QCK+ Dota 2 - Gaming Mouse pad
449.988,00 Có hàng sẵn .
42 SteelSeries QCK+ Dota 2 Tiny - Gaming Mouse pad
449.988,00 Có hàng sẵn .
43 SteelSeries QCK+ Fnatic - Gaming Mouse pad
489.984,00 Có hàng sẵn .
44 SteelSeries QCK+ Fnatic 2 - Gaming Mouse pad
449.988,00 Có hàng sẵn .
45 SteelSeries QCK+ Frost Blue - Gaming Mouse pad
449.988,00 Có hàng sẵn
46 SteelSeries QCK+ Invictus Gaming - Gaming Mouse pad
649.990,00 Có hàng sẵn .
47 SteelSeries QCK+ Natus Vincere 2 - Gaming Mouse pad
550.000,00 Có hàng sẵn .
48 SteelSeries QCK+ Tyloo - Gaming Mouse pad
399.999,60 Có hàng sẵn .
49 Zalman AMP 1000 - Premium Aluminium Mouse Pad
849.992,00 Có hàng sẵn
50 Zalman GP1 - Extended Gaming Mouse Pad
699.996,00 Có hàng sẵn
51 Zalman MP500 - Gaming Mouse Pad
199.999,80 Có hàng sẵn
52 Zowie G-SR - Pro Gaming Mousepad
849.992,00 Có hàng sẵn .
53 Zowie GTF-X Black - Pro Gaming Mousepad
949.999,60 Có hàng sẵn .
54 Zowie P-SR - Pro Gaming Mousepad
649.990,00 Có hàng sẵn .
55 Zowie PTF-X Black - Pro Gaming Mousepad
749.999,80 Có hàng sẵn .
56 Zowie Swift Black - Hard Surface Mousepad
999.988,00 Có hàng sẵn .
57 Zowie Swift Blue - Hard Surface Mousepad
999.988,00 Có hàng sẵn .
58 Zowie Swift Red - Hard Surface Mousepad
999.988,00 Có hàng sẵn .

Sản phẩm Tai Nghe

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Kingston HyperX Cloud Stinger -Headset
1.249.996,00 24 tháng Có hàng sẵn
2 Asus Cerberus 60mm Drivers - ROG Gaming Headset
1.549.988,00 12 Tháng Có hàng sẵn
3 Asus Echelon - Gaming Headset
2.499.992,00 12 Tháng Có hàng sẵn
4 Asus HS 101 - Notebook Gaming In-ear Headset
199.980,00 12 Tháng Có hàng sẵn
5 Asus HS-W1 - Wireless Headset
1.549.988,00 12 Tháng Có hàng sẵn
6 ASUS NC1 Active Noise-Cancelling - Headphones
1.349.986,00 12 Tháng Có hàng sẵn
7 Asus Orion - ROG Gaming Headset
2.099.988,00 12 Tháng Có hàng sẵn
8 Asus Orion Pro - ROG Gaming Headset
2.499.992,00 12 Tháng Có hàng sẵn
9 CM Storm Pulse-R Aluminium - Gaming Headset
1.949.992,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
10 CM Storm Sonuz Gaming Headset
1.799.996,00 12 Tháng . Có hàng .
11 Corsair Vengeance® 1100 Communication Headset
799.999,99 24 Tháng . Có hàng sẵn
12 Corsair Vengeance® 1300 Analog Gaming Headset
0,00 24 Tháng .
13 Corsair Vengeance® 1500 - 7.1 Gaming Headset
2.149.984,98 24 Tháng . Có hàng .
14 Corsair Vengeance® 2000 Wireless 7.1 Gaming Headset
0,00 24 Tháng .
15 Corsair Void RGB - Dolby 7.1 USB Gaming Headset
2.579.986,42 24 Tháng . Có hàng .
16 Corsair Void RGB Wireless - Dolby 7.1 Gaming Headset
3.000.011,08 24 Tháng . Có hàng .
17 Corsair Void RGB Wireless - SE Edtion Dolby 7.1 Gaming Headset
3.229.988,08 24 Tháng . Có hàng .
18 Corsair Void Stereo - Gaming Headset
2.169.982,98 24 Tháng . Có hàng .
19 Cougar Immersa - Advanced Lightweight Pro Gaming Headset
1.199.990,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
20 Cougar Megara - Integrated Lightweight Gaming Audio System
749.980,00 12 tháng . 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
21 FoxXray Aurora -3D Gaming Headset
299.992,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
22 FoxXray Glare Blue -3D Precision Gaming Headset
599.984,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
23 FoxXray Glare Red -3D Precision Gaming Headset
599.984,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
24 FoxXray Storm Multi-Color Light -3D Ultimate Gaming Headset
749.980,00 12 Tháng 1 đổi 1 mới 100% . Có hàng sẵn
25 Infinity Rick - Airborne Gaming Headset
289.999,60 12 Tháng - 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
26 Infinity War RGB Led -Virtual 7.1 Vibration Gaming Headset
550.000,00 12 Tháng - 1 đổi 1 . Có hàng sẵn .
27 Kingston HyperX Cloud Core - Gaming Headset
1.349.986,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
28 Kingston HyperX Cloud II Black - 7.1 Virtual Surround Gaming Headset
2.049.999,60 24 Tháng . Có hàng sẵn .
29 Kingston HyperX Cloud II Pink - 7.1 Virtual Surround Gaming Headset
2.049.999,60 24 Tháng . Có hàng sẵn .
30 Kingston HyperX Cloud II Red - 7.1 Virtual Surround Gaming Headset
2.049.999,60 24 Tháng . Có hàng sẵn .
31 Kingston HyperX Cloud Revolver - Pro Gaming Headset
2.950.002,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
32 Razer Adaro Stereo - Analog Headphone
1.799.996,00 06 Tháng Có hàng sẵn
33 Razer Adaro Wireless - Bluetooth Headphone
2.599.982,00 12 Tháng Có hàng sẵn
34 Razer Black Shark Gaming Headset
2.600.004,00 06 Tháng Có hàng sẵn .
35 Razer Kraken Neon Purple Gaming Headset
1.199.990,00 06 Tháng Có hàng sẵn
36 Razer Kraken Pro Gaming Headset
1.499.999,60 06 Tháng Có hàng sẵn
37 Roccat Kulo – Gaming Headset
1.549.988,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
38 Roccat Kulo – Virtual 7.1 USB Gaming Headset
1.749.990,00 12 Tháng . Có hàng sẵn
39 Sharkoon GSone -Professional Gaming Stereo Headset
799.986,00 12 Tháng Có hàng sẵn
40 Sharkoon Rush - Gaming Headset
299.992,00 12 Tháng Có hàng sẵn
41 Sharkoon Rush Core - Gaming Headset
399.999,60 12 Tháng Có hàng sẵn .
42 Sharkoon Rush Core ER1 - Gaming Headset
399.999,60 12 Tháng Có hàng sẵn .
43 Sharkoon Shark Zone H10 - Gaming Earphone
599.984,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
44 Sharkoon Shark Zone H30 - Gaming Headset
899.998,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
45 Sharkoon Shark Zone H40 - Gaming Earphone
1.049.994,00 12 Tháng Có hàng sẵn .
46 Sharkoon X-Rest Pro - Headset Stand & Mouse bungee
299.992,00 12 Tháng Có hàng sẵn
47 Sony MDR-1000X/BME - Extra Bass Headphones
9.900.000,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
48 Sony MDR-E9LP Black - Earphone
199.999,80 12 tháng . Có hàng sẵn .
49 Sony MDR-E9LP Blue - Earphone
199.999,80 12 tháng . Có hàng sẵn .
50 Sony MDR-E9LP Pink - Earphone
199.999,80 12 tháng . Có hàng sẵn .
51 Sony MDR-E9LP Snow White - Earphone
199.999,80 12 tháng . Có hàng sẵn .
52 Sony MDR-EX150AP Black - Hi Res Earphone
689.986,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
53 Sony MDR-EX150AP Blue - Hi Res Earphone
689.986,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
54 Sony MDR-EX150AP Red - Hi Res Earphone
689.986,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
55 Sony MDR-EX150AP White - Hi Res Earphone
689.986,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
56 Sony MDR-EX750AP Black - Hi Res Earphone
1.989.988,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
57 Sony MDR-EX750AP Pink - Hi Res Earphone
1.989.988,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
58 Sony MDR-EX750AP Red - Hi Res Earphone
1.989.988,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
59 Sony MDR-EX750AP Yellow - Hi Res Earphone
1.989.988,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
60 Sony MDR-EXB50AP Black - Earphone
889.988,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
61 Sony MDR-EXB50AP Blue - Earphone
889.988,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
62 Sony MDR-EXB50AP White - Earphone
889.988,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
63 Sony MDR-EXB50AP Yellow - Earphone
889.988,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
64 Sony MDR-XB250/BQE Black - Extra Bass Headphones
990.000,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
65 Sony MDR-XB450AP Black - Extra Bass Headphones
1.489.994,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
66 Sony MDR-XB450AP Blue - Extra Bass Headphones
1.489.994,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
67 Sony MDR-XB450AP Red - Extra Bass Headphones
1.489.994,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
68 Sony MDR-ZX110AP Black - Headphones
589.996,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
69 Sony MDR-ZX110AP White - Headphones
589.996,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
70 Sony MDR-ZX310AP Black - Headphones
889.988,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
71 Sony MDR-ZX310AP Blue - Headphones
889.988,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
72 Sony MDR-ZX310AP Red - Headphones
889.988,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
73 Sony MDR-ZX310AP White - Headphones
889.988,00 12 tháng . Có hàng sẵn .
74 SteelSeries 7H Fnatic - Gaming Headset
2.399.980,00 06 Tháng . Có hàng sẵn .
75 SteelSeries Siberia Elite White - Gaming Headset
4.499.990,00 06 Tháng . Có hàng sẵn .
76 SteelSeries Siberia Full Size Black - Gaming Headset
799.986,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
77 SteelSeries Siberia V2 Black - Gaming Headset
1.299.980,00 06 Tháng . Có hàng sẵn .
78 SteelSeries Siberia V2 Heat Orange - Gaming Headset
2.099.988,00 06 Tháng . Có hàng sẵn .
79 SteelSeries Siberia V2 White - Gaming Headset
1.299.980,00 06 Tháng . Có hàng sẵn .
80 Zalman HPS10 Black - Bluetooth Stereo Headset
1.100.000,00 12 Tháng - 1 đổi 1 Có hàng sẵn
81 Zalman HPS10 White - Bluetooth Stereo Headset
1.100.000,00 12 Tháng - 1 đổi 1 Có hàng sẵn
82 Zalman ZM-HPS200 - Gaming Headset
249.986,00 12 Tháng - 1 đổi 1 Có hàng sẵn
83 Zalman ZM-HPS300 -50mm Powerful Bass Gaming Headset
349.998,00 12 Tháng - 1 đổi 1 Có hàng sẵn

Sản phẩm Card Âm Thanh - Sound Card

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Asus Echelon Camo Xonar U7 - Compact 7.1 USB Sound Card
2.299.990,00 36 Tháng Có hàng sẵn
2 Asus Xonar D2/PM - Masterpiece Audio Card
2.799.984,00 36 Tháng Có hàng sẵn
3 Asus Xonar DSX - 7.1 Sound Card
899.998,00 36 Tháng Có hàng sẵn
4 Asus Xonar Phoebus Solo - ROG Gaming Sound Card
3.799.994,00 36 Tháng Có hàng sẵn
5 Asus Xonar U3 - HiFi USB Sound Card
949.999,60 36 Tháng Có hàng sẵn
6 SteelSeries Siberia 7.1 Channel Black- USB Sound Card
699.996,00 06 Tháng Có hàng sẵn
7 SteelSeries Siberia 7.1 Channel White - USB Sound Card
699.996,00 06 Tháng Có hàng sẵn
8 Zalman ZM-RSSC V2 USB 5.1 Sound Card
949.999,60 12 Tháng Có hàng sẵn

Sản phẩm Network - Thiết Bị Mạng

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Belkin AC 1000 DB Wi-Fi Dual-Band AC+ Gigabit Router
0,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
2 Belkin AC 1200 DB Wi-Fi Dual-Band AC+ Gigabit Router
0,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
3 Belkin AC 1800 DB Wi-Fi Dual-Band AC + Gigabit Router
0,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
4 Belkin N300 High Performance Wireless VPN Router
1.999.998,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
5 Belkin N900 Dual-Band Powerful Wireless Router
0,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
6 Belkin NetCam Wi-Fi camera with night Vision
1.799.996,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
7 Dintek CAT.5E - Network cable 305M
1.949.992,00 Có hàng sẵn .
8 Draytek Vigor 2925 - Dual-Wan Broadband Router
2.950.002,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
9 Draytek Vigor 300B - Triple-Wan Broadband Router
6.099.984,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
10 PCI-Express Wireless TP-Link Lite N 150M TL-WN781ND
194.999,20 24 Tháng . Có hàng sẵn .
11 Router Wireless TP-Link TL-WR1043ND Gigabit Lan
1.229.998,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
12 Router Wireless TP-Link TL-WR741ND
374.990,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
13 Router Wireless TP-Link TL-WR841N
499.994,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
14 Router Wireless TP-Link TL-WR941ND
782.177,00 24 Tháng . Có hàng sẵn .
15 TP-Link 24 Port Gigabit Desktop/Rackmount - Switch
1.899.986,00 24 Tháng Có hàng sẵn
16 USB PCI Express Gigabit TP-Link TG-3468 - Network Adapter
179.999,60 24 Tháng . Có hàng sẵn .
17 USB Wireless TP-Link Lite N 150M Super Mini TL-WN723N
194.999,20 24 Tháng . Có hàng sẵn .

Sản phẩm Case - Thùng Máy

STT MÔ TẢ SẢN PHÂM GIÁ ( VNÐ ) BH ( THÁNG ) Kho
1 Aerocool Aero 1000 Black - Mid Tower Case
1.650.000,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
2 Aerocool Aero 500 Black - Mid Tower Case
689.986,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
3 Aerocool Aero 800 Black - Mid Tower Case
1.249.996,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
4 Aerocool Aero 800 White - Mid Tower Case
1.249.996,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
5 Aerocool Battle Hawk - Mid Tower Case
959.992,00 12 Tháng . Có hàng sẵn .
6 Aerocool CS 1101 - Mid Tower Case
419.999,80 12 Tháng . Có hàng sẵn .
7 Aerocool CS 1102 - Mid Tower Case
419.999,80 12 Tháng . Có hàng sẵn .
8 AEROCOOL SI 5100 SIDE WINDOW MID TOWER CASE
589.996,00 sẵn hàng
9 Cooler Master Centurion 6 Mid-Tower Case
0,00 12 Tháng
10 Cooler Master Cosmos II
0,00 12 Tháng
11 Cooler Master K280
770.000,00 12 Tháng Có hàng sẵn
12 Cooler Master K350
0,00 12 Tháng Có hàng sẵn
13 Cooler Master K380
0,00 12 Tháng Có hàng sẵn
14 Cooler Master K550
0,00 12 Tháng
15 Cooler Master RC 690 II Advance
0,00 12 Tháng
16 Cooler Master RC 690 II Plus
0,00 12 Tháng
17 Cooler Master Siliencio 650 Mid-Tower Case
0,00 12 Tháng
18 Cooler Master Storm Enforcer Gaming Case
2.099.938,34 12 Tháng Có hàng sẵn
19 Cooler Master Storm Scout II
2.204.943,82 12 Tháng Có Hàng Sẵn
20 Cooler Master Trooper Gaming Case
0,00 12 Tháng
21 Corsair Carbide Series 100R Window Mid-Tower Case
1.119.999,10 12 tháng Có hàng sẵn
22 Corsair Carbide Series 200R Window Mid-Tower Case
1.384.994,82 12 tháng Có hàng sẵn
23 Corsair Carbide Series 300R Windowed Mid-Tower Case
1.709.984,54 12 tháng Có hàng sẵn
24 Corsair Carbide Series 330R Titanium Edition Mid-Tower Case
2.239.998,20 12 tháng Có hàng sẵn
25 Corsair Carbide Series 400R Mid-Tower Case
2.019.997,98 12 tháng Có hàng sẵn
26 Corsair Carbide Series 500R White Mid-Tower Case
2.699.996,64 12 tháng Có hàng sẵn .
27 Corsair Carbide Series Air 240 White Mini-Tower Case
2.109.988,98 12 tháng Có hàng sẵn
28 Corsair Carbide Series Air 540 White Mid-Tower Case
3.259.985,08 12 tháng Có hàng sẵn
29 Corsair Graphite Series 600T White Special Edition Mid-Tower Case
3.589.996,52 12 tháng Có hàng
30 Corsair Graphite Series 760T Black Full-Tower Case
4.389.983,18 12 tháng Có hàng
31 Corsair Graphite Series 760T White Full-Tower Case
4.389.983,18 12 tháng Có hàng
32 Corsair Graphite Series 780T Black - Full-Tower Case