Hiển thị tất cả 4 kết quả

Bộ Lọc
Đã chọn
Dòng CPU
Thế hệ CPU
Form Factor
Số khe RAM
Loại RAM
Dung lượng RAM
BUS RAM
Tự sử lỗi
Đèn LED
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
8,990,000
Hết hàng
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
12,600,000
Hết hàng
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
11,290,000
Hết hàng
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
7,500,000