Sản phẩm CPU Intel

Giá thu Nâng Cấp

CPU Intel G4400-4560-G4600 700k-800k-850k
CPU Intel G5400 – G5500 700k – 800k
CPU Intel I3 6100 – i3 7100 – i3 8100 1tr2 -1tr5-2tr
CPU Intel i5 6400 – i5 7400 – i5 6500 – i5 7500 1tr5- 1tr7-1tr6-2tr
CPU Intel i7 6700 – i7 7700 3tr5-3tr8
CPU Intel i3 9100- i3 9100F 2tr1- 1tr3
CPU Intel I5 8400- i5 9400-i5 9400F 2tr2-3tr-2tr6
CPU Intel i7 8700 – i7 9700- i7 9700f- i7 9700k- i7 9700kf 4tr-5tr-4tr5-5tr5-4tr7
CPU Intel i9 9900- i9-9900k 6tr-7tr5
CPU Intel G6400 1tr1
CPU Intel i3 10100f- i3 10100 1tr6-2tr2
CPU Intel i5 10400f- i5 10400- i5 10500- i5 10600k 3tr1-3tr3-3tr5-4tr2

 Sản Phẩm VGA NVIDIA

Giá thu nâng cấp

VGA NVIDIA GTX 740 750 760 400k-500k-550k  Tùy mã
VGA NVIDIA GTX 1030 – GTX 1050 2GB- GTX 1050Ti 4GB 900k-1tr2-1tr7 Tùy mã
VGA NVIDIA GTX 10603GB – GTX 10606GB- GTX 1070 1tr7-2tr5-3tr Tùy mã
VGA NVIDIA GTX 16504GB – GTX 1660- GTX 1660 Super 2tr-3tr2-4tr5 Tùy mã
VGA NVIDIA GTX 1070 Ti – GTX 1080 – GTX 1080TI 4tr3-5tr4-8tr Tùy mã
VGA NVIDIA RTX 2060 – 2060 Super 5tr- 7tr Tùy mã
VGA NVIDIA RTX 2070 – 2070 Super 7tr-9tr Tùy mã
VGA NVIDIA RTX 2080 – 2080 Super 10tr-12tr Tùy mã
VGA NVIDIA RTX 2080TI 15tr-16tr Tùy mã

 Sản Phẩm VGA AMD

Giá thu nâng cấp

VGA AMD RX 5704GB- RX 5804GB 1tr-1tr3 Tùy mã
VGA AMD RX 5708GB- RX 5808GB 2tr3-2tr5 Tùy Mã
VGA AMD RX 5500XT 4GB- RX 5500XT 8GB 3tr-4tr Tùy mã
VGA AMD RX 5600XT 6GB 4tr5-5tr5 Tùy mã
VGA AMD RX 5700XT 7tr5-9tr Tùy Mã

 Sản Phẩm Main Intel

Giá thu nâng cấp

Main  Intel H110 – B150- Z170 300k- 1TR Tùy mã
Main  Intel B250- H270- Z270 700- 1tr8 Tùy mã
Main  Intel H310- B360- B365 500-1tr4 Tùy Mã
Main  Intel Z370-Z390 1tr-3tr Tùy mã

 Sản Phẩm Main AMD

Giá thu nâng cấp

Main AMD A320 – B350 400k -600k Tùy Mã
Main AMD B450 – x570 900k-3tr Tùy mã

 Sản Phẩm CPU  AMD

Giá thu nâng cấp

AMD Ryzen  1300x- 1400-1600-1700 1tr-1tr2-1tr4-1tr7
AMD Ryzen  2200G – 2400g-2600-2700 1tr- 1tr5- 2tr5