Bảng giá Thu VGA

A. Quy Trình Thu VGA

 • Khách hàng gửi mô tả sản phẩm và ảnh thật (nếu có) cho Tân Doanh, hẹn lịch, và mang thiết bị đến Tân Doanh.
 • Tân Doanh tiến hành kiểm tra tính năng hoạt động của sản phẩm.
 • Tân Doanh và khách hàng sẽ thoả thuận và định giá thu lại với khách hàng theo tình trạng thực tế.
 • Thanh toán ngay tại chỗ nếu đã thoả thuận được giá thua mua.

B. Bảng Giá Thu VGA

 • 🔥AMD RX 4GB từ 4.000.000đ- 5.000.000đ
 • 🔥AMD RX 8GB từ 6.000.000đ – 8.000.000đ
 • 🔥GTX 1660 từ 7.000.000đ – 9.000.000đ
 • 🔥GTX 1660super từ 9.000.000đ – 11.500.000đ
 • 🔥GTX 1070, 1080 từ 6.000.000đ – 8.000.000đ
 • 🔥RTX 2060 từ 9.000.000đ – 12.000.000đ
 • 🔥RTX 2060super từ 12.000.000đ – 14.000.000đ
 • 🔥RTX 3060ti, 3070 từ 25.000.000đ – 29.000.000đ
 • 🔥RTX 3080 từ 35.000.000đ – 40.000.000đ