Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bộ Lọc
Đã chọn
Thương Hiệu
Dòng CPU
Thế hệ CPU
Form Factor
Số khe RAM
Loại RAM
Dung lượng RAM
BUS RAM
Tự sử lỗi
Đèn LED
Ngừng Kinh Doanh
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
2,150,000
Ngừng Kinh Doanh
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
1 Đánh giá
Liên hệ
Ngừng Kinh Doanh
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
3,390,000
Ngừng Kinh Doanh
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ