Tự Chọn Cấu Hình AMD

*Bước 1: CPU - Bộ Vi Xử Lý
Tổng Cộng: 0
102,900,000
51,900,000
40,480,000
36,600,000
26,300,000
22,490,000
19,600,000
17,500,000
15,090,000
12,990,000
11,000,000
9,990,000
8,500,000
8,300,000 8,050,000
7,590,000
6,350,000
6,250,000
5,150,000
3,920,000
3,790,000
1
2

Vui lòng điền vào ô thông tin bên dưới
và Chúng tôi sẽ gọi điện cho bạn

Bảng thông tin Yêu Cầu Gọi Lại!

Liên hệ