Tự Chọn Cấu Hình AMD

*Bước 1: CPU - Bộ Vi Xử Lý
200ge
1,350,000
Ryzen33 (3)
2,590,000 2,550,000
2600
3,050,000
Ryzen53g (3)
4,090,000 3,990,000
Ryzen53 (3)
5,390,000 4,990,000
2700
5,500,000
2700x
5,990,000
Ryzen53x (3)
6,490,000
Ryzen73 (3)
8,390,000 7,490,000
Ryzen73 (3)
8,690,000 8,390,000
Ryzen73 (3)
10,290,000
Ryzen93 (2)
13,090,000 12,990,000
Tr4
16,800,000
Nơi nhập dữ liệu
20,000,000
Tr4
24,900,000
Tr4
34,300,000
Tr4
49,500,000

Tân Doanh

Danh Mục