Tự Chọn Cấu Hình Intel

*Bước 1: CPU - Bộ Vi Xử Lý
Tổng Cộng: 0
73,200,000
35,650,000
28,900,000
26,500,000 21,500,000
20,900,000
19,500,000
17,100,000
16,500,000
13,690,000
13,490,000
14,590,000 13,490,000
13,990,000 12,890,000
13,690,000 12,690,000
12,990,000 12,490,000
12,390,000
14,590,000 11,900,000
11,690,000
11,600,000
13,690,000 11,600,000
11,290,000
1
2
...
5

Vui lòng điền vào ô thông tin bên dưới
và Chúng tôi sẽ gọi điện cho bạn

Bảng thông tin Yêu Cầu Gọi Lại!

Liên hệ