VGA

Hết hàng
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
47,000,000
V2 Version
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
24,990,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
22,990,000
V2 Version
V2 Version
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
18,990,000
Sale 4%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
9,990,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
6,990,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
5,990,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
11,990,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
3,899,000

Mainboard

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
7,050,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
6,600,000
Sale 4%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
5,500,000
5.00 trên 5 dựa trên 2 đánh giá
2 Đánh giá
4,250,000
5.00 trên 5 dựa trên 4 đánh giá
4 Đánh giá
3,900,000
Sale 11%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
3,300,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
3,000,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
2,150,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
13,800,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
11,200,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
9,100,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
8,990,000

Màn hình LCD

Sale 5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
3,890,000
Sale 20%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
5,250,000
Sale 13%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
7,490,000
Sale 10%
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
1 Đánh giá
5,500,000

PCCL - PSU, CASE, THERMAL

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
1,290,000
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
1 Đánh giá
2,150,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
1,820,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
850,000
Sale 7%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
2,500,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
1,290,000