VGA

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
47,500,000
Sale 16%
V2 Version
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
21,000,000
V2 Version
V2 Version
Hết hàng
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
18,000,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
10,600,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
6,990,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
5,990,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
11,990,000
Sale 23%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
2,990,000

Mainboard

Sale 4%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
6,790,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
6,600,000
Sale 4%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
5,500,000
5.00 trên 5 dựa trên 2 đánh giá
2 Đánh giá
4,250,000
5.00 trên 5 dựa trên 4 đánh giá
4 Đánh giá
3,850,000
Hết hàng
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
2,150,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
13,800,000
Sale 3%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
10,890,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
9,100,000
Sale 7%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
8,390,000
Sale 12%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
5,990,000

Màn hình LCD

Hết hàng
Sale 26%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
4,890,000
Sale 10%
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
1 Đánh giá
5,500,000

PCCL - PSU, CASE, THERMAL

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
1,290,000
Hết hàng
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
1 Đánh giá
2,150,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
1,820,000
Sale 21%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
990,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
850,000