MSI PC

Sale 8%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 27,000,000₫.Current price is: 24,900,000₫.
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
23,500,000
Sale 2%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 36,000,000₫.Current price is: 35,300,000₫.

VGA

Sale 5%
V2 Version
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 19,000,000₫.Current price is: 17,990,000₫.
Sale 5%
V2 Version
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 9,500,000₫.Current price is: 8,990,000₫.
Sale 2%
V2 Version
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 9,200,000₫.Current price is: 8,990,000₫.
Sale 1%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 26,500,000₫.Current price is: 26,200,000₫.
Sale 3%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 26,500,000₫.Current price is: 25,790,000₫.
Sale 6%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 25,500,000₫.Current price is: 23,900,000₫.
Sale 5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 24,800,000₫.Current price is: 23,490,000₫.
Sale 5%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 24,300,000₫.Current price is: 23,000,000₫.

Mainboard

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
13,490,000
Sale 19%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 9,100,000₫.Current price is: 7,390,000₫.
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
6,790,000
Sale 11%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 6,990,000₫.Current price is: 6,250,000₫.
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
6,250,000
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
1 Đánh giá
10,490,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
5,190,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
8,990,000
Sale 7%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 3,990,000₫.Current price is: 3,700,000₫.
Sale 10%
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
1 Đánh giá
Original price was: 4,450,000₫.Current price is: 3,990,000₫.
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
2,450,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
4,990,000
Sale 23%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 4,550,000₫.Current price is: 3,490,000₫.
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
9,250,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
7,990,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
4,390,000

Màn hình LCD

Sale 4%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 6,790,000₫.Current price is: 6,490,000₫.
Sale 2%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 9,290,000₫.Current price is: 9,090,000₫.
Sale 7%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 29,990,000₫.Current price is: 27,800,000₫.
Sale 7%
Hết hàng
5.00 trên 5 dựa trên 2 đánh giá
2 Đánh giá
Original price was: 36,990,000₫.Current price is: 34,400,000₫.

SSD, PSU, CASE, THERMAL

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
1,190,000
Sale 33%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 2,890,000₫.Current price is: 1,950,000₫.
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
2,690,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
2,490,000
Sale 3%
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
1 Đánh giá
Original price was: 2,950,000₫.Current price is: 2,850,000₫.
Sale 15%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 4,990,000₫.Current price is: 4,250,000₫.
Sale 6%
Chuẩn ATX 3.0
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 1,550,000₫.Current price is: 1,450,000₫.
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
3,790,000
5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
1 Đánh giá
950,000
Sale 7%
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Original price was: 850,000₫.Current price is: 790,000₫.
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
2,450,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
2,550,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
3,090,000
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
3,190,000