Hiển thị tất cả 20 kết quả

CPU Intel Core i5 11th
RAM 8GB LPDDR4X
SSD M.2 NVMe PCIe 256GB
VGA Intel® Iris® Xe

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
CPU Intel Core i5 11th
RAM 16GB LPDDR4X
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA Intel® Iris® Xe

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
CPU Intel Core i7 11th
RAM 16GB LPDDR4X
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA Intel® Iris® Xe

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
CPU Intel Core i5 11th
RAM 8GB LPDDR4X
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA Intel® Iris® Xe

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
CPU Intel Core i7 11th
RAM 16GB LPDDR4X
SSD M.2 NVMe PCIe 256GB
VGA Intel® Iris® Xe

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
CPU Intel Core i7 11th
RAM 16GB LPDDR4X
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA Intel® Iris® Xe

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
CPU Intel Core i7 11th
RAM 16GB LPDDR4X
SSD M.2 NVMe PCIe 256GB
VGA Intel® Iris® Xe

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
CPU Intel Core i7 11th
RAM 16GB LPDDR4X
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA Intel® Iris® Xe

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
CPU Intel Core i7 11th
RAM 16GB LPDDR4X
SSD M.2 NVMe PCIe 1TB
VGA Intel® Iris® Xe

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
CPU Intel Core i7 10th
RAM 8GB DDR4 3200MHz
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA Intel® Iris® Plus

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
42,500,000
CPU Intel Core i5 10th
RAM 8GB DDR4 3200MHz
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA Intel® Iris® Plus

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
32,000,000
CPU Intel Core i5 10th
RAM 8GB DDR4 3200MHz
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA Intel® Iris® Plus

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
37,000,000
CPU Intel Core i5 10th
RAM 8GB DDR4 3200MHz
SSD M.2 NVMe PCIe 256GB
VGA Intel® Iris® Plus

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
29,000,000
CPU Intel Core i5 10th
RAM 8GB DDR4 3200MHz
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA Intel® Iris® Plus

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
30,500,000
CPU Intel Core i5 10th
RAM 8GB DDR4 3200MHz
SSD M.2 NVMe PCIe 256GB
VGA Intel® Iris® Plus

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
32,000,000
CPU Intel Core i5 8th
RAM 8GB DDR4 2400MHz
SSD SATA 3 256GB
VGA Intel® UHD Graphics 620

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
27,500,000
CPU Intel Core i5 8th
RAM 8GB DDR4 2400MHz
SSD SATA 3 256GB
VGA Intel® UHD Graphics 620

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
28,000,000
CPU Intel Core i5 8th
RAM 8GB DDR4 2400MHz
SSD SATA 3 256GB
VGA Intel® UHD Graphics 620

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
31,500,000
CPU Intel Core i5 8th
RAM 8GB DDR4 2400MHz
SSD SATA 3 512GB
VGA Intel® UHD Graphics 620

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
37,000,000
CPU Intel Core i7 8th
RAM 8GB DDR4 2400MHz
SSD SATA 3 512GB
VGA Intel® UHD Graphics 620

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
39,990,000