Hiển thị tất cả 19 kết quả

Bộ Lọc
Đã chọn
Dòng CPU
Thế hệ CPU
Socket
Form Factor
Chipset
Số khe RAM
Loại RAM
Dung lượng RAM
BUS RAM
Tự sử lỗi
Đèn LED
V2 Version
V2 Version
V2 Version
V2 Version
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
10,390,000
V2 version
V2 version
Hết hàng
V2 version
Hết hàng
V2 version
V2 version
V2 version
Hết hàng
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
V2 Version
V2 Version
V2 Version
V2 Version
V2 Version
V2 Version
V2 Version
V2 Version
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ