1. Đối tượng áp dụng

  • Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tại Tân Doanh.

2. Khu vực áp dụng

  • Khu vực 1: Nội thành TPHCM: Quận 10 và nội thành không quá bán kính 8km.
  • Khu vực 2: Khu vực ngoại thành và các tỉnh thành khách ⇒ Quý khách hàng phải trả phí vận chuyển tính theo giá của đơn vị vận chuyển.

3. Thời gian giao hàng cho khách hàng

  • Khu vực 1: Giao hàng miễn phí trong 24h-48h kể từ khi đặt hàng.
  • Khu vực 2: Vận chuyển trong vòng 3-5 ngày.

4. Dịch vụ Lắp Đặt Sản Phẩm

  • Trường hợp khách hàngcó nhu cầu lắp đặt, cài đặt tại thời điểm giao nhận sản phẩm, TânDoanh sẽ hỗ trợ theo yêu cầu của quý khách hàng.
  • Trường hợp kháchhàng tự lắp đặt/ cài đặt/ sản phẩm (đối với thiết bị tin học và thiết bị viễnthông): Khách hàng tự chịu trách nhiệm về kỹ thuật cài đặt/ lắp đặt cũng nhưmọi rủi ro, tổn thất, thiệt hại liên quan đến sản phẩm và con người như: rơi rớt làm hư hỏng sản phẩm, rơi rớt gây nguy hiểm đến tính mạng…