Hiển thị tất cả 17 kết quả

CPU Intel® Core i5-12500H
RAM 8GB DDR4 3200Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA GeForce RTX™ 3050 4GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
18,990,000
CPU Intel® Core i5-12450H
RAM 8GB DDR4 3200Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA GeForce RTX™ 4050 6GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
21,990,000
CPU Intel® Core i5-12450H
RAM 16GB DDR4 3200Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA GeForce RTX™ 4050 6GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
22,690,000
CPU Intel® Core i5-12500H
RAM 8GB DDR4 3200Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA GeForce RTX™ 4050 6GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
22,690,000
CPU Intel® Core i5-12500H
RAM 16GB DDR4 3200Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA GeForce RTX™ 4060 8GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
25,890,000
CPU Intel® Core i5-12500H
RAM 8GB DDR4 3200Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA GeForce RTX™ 4060 8GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
25,190,000
CPU Intel® Core i5-13500H
RAM 16GB DDR5 4800Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA GeForce RTX™ 4050 6GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
25,290,000
CPU Intel® Core i7-13620H
RAM 16GB DDR5 4800Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA GeForce RTX™ 4050 6GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
26,990,000
CPU Intel® Core i5-12500H
RAM 8GB DDR4 3200Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA GeForce RTX™ 4050 6GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
28,990,000
CPU Intel® Core i7-13620H
RAM 16GB DDR5 4800Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 512GB
VGA GeForce RTX™ 4060 8GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
29,590,000
CPU Intel® Core i5-12500H
RAM 16GB DDR5 4800Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 1TB
VGA GeForce RTX™ 4050 6GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
34,990,000
CPU Intel® Core i7-12700H
RAM 32GB DDR5 4800Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 1TB
VGA GeForce RTX™ 3070 Ti 8GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
39,990,000
CPU Intel® Core i7-12700H
RAM 16GB DDR4 3200Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 1TB
VGA GeForce RTX™ 3070 Ti 8GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
35,990,000
CPU Intel® Core i7-12700H
RAM 16GB DDR4 3200Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 1TB
VGA GeForce RTX™ 3060 6GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
33,990,000
CPU Intel® Core i7-12700H
RAM 16GB DDR4 3200Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 1TB
VGA GeForce RTX™ 3070 Ti 8GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
35,990,000
CPU Intel® Core i7-13700H
RAM 16GB DDR5 4800Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 1TB
VGA GeForce RTX™ 4060 8GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
37,990,000
CPU Intel® Core i7-13700H
RAM 16GB DDR5 4800Mhz
SSD M.2 NVMe PCIe 1TB
VGA GeForce RTX™ 4060 8GB
Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
38,990,000