TRẢI NGHIỆM GAME HIỆU SUẤT CAO

Tận hưởng những lợi ích của trải nghiệm game với độ trễ hệ thống thấp

TRẢI NGHIỆM GAME
HIỆU SUẤT CAO

Tận hưởng những lợi ích của trải nghiệm game với độ trễ hệ thống thấp

Nvidia RTX 30 Series Gaming PC - Frames Win Games

Latency Chart – APEX LEGENDS

Nvidia RTX 30 Series Gaming PC - Frames Win Games

Latency Chart – FORTNITE

Nvidia RTX 30 Series Gaming PC - Frames Win Games

Latency Chart – OVER WATCH

Nvidia RTX 30 Series Gaming PC - Frames Win Games

Latency Chart – VALORANT

Nvidia RTX 30 Series Gaming PC - Frames Win Games

GeForce Powered Low Latency OVERWATCH

Nvidia RTX 30 Series Gaming PC - Frames Win Games

GeForce Powered Low Latency APEX LEGENDS

Nvidia RTX 30 Series Gaming PC - Frames Win Games

GeForce Powered Low Latency VALORANT

Nvidia RTX 30 Series Gaming PC - Frames Win Games

GeForce Powered Low Latency RAINBOW SIX SIEGE

TRẢI NGHIỆM GAME MAX FPS

Tận hưởng những lợi ích của trải nghiệm game với tốc độ khung hình tối đa

TRẢI NGHIỆM GAME
MAX FPS

Tận hưởng những lợi ích của trải nghiệm game với tốc độ khung hình tối đa

Why Fps Matters
High Fps In Tom Clancy’s Rainbow Six ® Siege

HIGH FPS IN TOM CLANCY’S RAINBOW SIX ® SIEGE

Fps Cao CÓ GiÚp BẠn ChƠi TỐt HƠn KhÔng?

FPS cao có giúp bạn chơi tốt hơn không?

GEFORCE RTX™ GAMING PC

Tân Doanh - Nvidia Geforce RTX™ 30 Series

Tân Doanh RTX 30 Series Collection

Mới

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
72,990,000
Mới

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
58,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
60,990,000
Hàng Đang Về

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
58,990,000
LHR Version

5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá
1 Đánh giá
44,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
44,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
39,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
LHR Version
LHR Version
LHR Version
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
Mới

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
Tạm hết hàng

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
LHR Version
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
34,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
24,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
23,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
27,990,000
Sắp có hàng

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
27,990,000
Sắp có hàng

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
Sắp có hàng

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
27,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
26,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
26,990,000
Sắp có hàng

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
Sắp có hàng

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
Sắp có hàng

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
Sắp có hàng

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
Sắp có hàng

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
Sắp có hàng

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
27,390,000
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
23,990,000
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
21,990,000
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
23,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
33,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
32,690,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
33,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
36,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
33,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
37,690,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
LHR Version
LHR Version
LHR Version
LHR Version
LHR Version
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
LHR version
LHR version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
LHR Version
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
19,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
LHR Version
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
20,690,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
LHR Version
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
19,690,000
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
18,990,000
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
LHR Version
LHR Version
LHR Version
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
16,390,000
LHR version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
18,990,000
LHR version
LHR version
LHR version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
19,390,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
22,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ
LHR Version

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
Liên hệ

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
21,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
21,990,000

Được xếp hạng 0 5 sao
Đánh giá
20,990,000

Địa chỉ Showroom Tân Doanh

Showroom Tân Doanh

THỜI GIAN LÀM VIỆC & BẢO HÀNH
CN Quận 10
• Thứ 2 – Thứ 7: 08:00 – 20:30
• Chủ Nhật: 09:00 – 12:00 và 13:30 – 16:00
Bảo Hành: Thứ 2 – Thứ 7
• Sáng: 08:30 – 12:00
• Chiều: 13:30 – 18:00
 Đã Thông Báo Bộ Công Thương

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Showroom: 592 Đường 3/2, P.14, Quận 10.
Bảo hành: 496 Ba Tháng Hai , P.14, Q.10.

Quận 10: 1900 966 939
Bảo hành : (028) 2200 6666
Kinh Doanh: 093 889 9941
Kỹ Thuật: 093 889 9947

CSKH: cskh@tandoanh.vn
Kinh Doanh: kinhdoanh@tandoanh.vn
Liên hệ: info@tandoanh.vn

Zalo Tân Doanh